Chương trình CPT Registration bổ sung

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Beck's 11.2° 330ML1X24 CAN Beck's 11.2° 500ML1X12 CAN Becks Ice 330ml 1X24 Box Can Budweiser Aluminum 355ml 1X24 Box Bottle Budweiser 330ml 1X24 BOX Bottle Budweiser 11P 500ml 1X12 BOX CAN Budweiser 330ml 1X24 BOX Can Coronita 210ml 1X24 Box Bottle Corona Extra 355ml 1X24 Box Bottle Hoegarden Rosee 250ml x 24 Box Bottle Hoegarden White 330ml x 24 Box Bottle Leffe Nâu 330ml X24 Box Bottle Leffe Vàng 330ml X24 Box Bottle Zorok 330ml x 24 Box Can Zorok 500ml x 20 BOX CAN

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Beck's 11.2° 330ML1X24 CAN Beck's 11.2° 500ML1X12 CAN Becks Ice 330ml 1X24 Box Can Budweiser Aluminum 355ml 1X24 Box Bottle Budweiser 330ml 1X24 BOX Bottle Budweiser 11P 500ml 1X12 BOX CAN Budweiser 330ml 1X24 BOX Can Coronita 210ml 1X24 Box Bottle Corona Extra 355ml 1X24 Box Bottle Hoegarden Rosee 250ml x 24 Box Bottle Hoegarden White 330ml x 24 Box Bottle Leffe Nâu 330ml X24 Box Bottle Leffe Vàng 330ml X24 Box Bottle Zorok 330ml x 24 Box Can Zorok 500ml x 20 BOX CAN

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Các cửa hàng tạp hóa tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 12/06/2018 đến ngày 12/01/2024
Tổng giá trị giải thưởng:75.425.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

-Mua 10 thùng bia Beck's lon 330ml trị giá ước tính 2.650.000đ tặng miễn phí 1 thùng bia cùng loại trị giá ước tính 265.000đ -Mua 10 thùng bia Beck's lon 500ml trị giá ước tính 1.900.000đ tặng miễn phí 1 thùng bia cùng loại trị giá ước tính 190.000đ -Mua 10 thùng bia Beck's Ice lon 330ml trị giá ước tính 2.930.000đ tặng miễn phí 1 thùng bia cùng loại trị giá ước tính 293.000đ -Mua 10 thùng bia Budweiser Aluminum chai 355ml trị giá ước tính 8.900.000đ tặng miễn phí 1 thùng bia cùng loại trị giá ước tính 890.000đ -Mua 10 thùng bia Budweiser chai 330ml trị giá ước tính 4.260.000đ tặng miễn phí 1 thùng bia cùng loại trị giá ước tính 426.000đ -Mua 10 thùng bia Budweiser chai 330ml trị giá ước tính 3.000.000đ tặng miễn phí 1 thùng bia cùng loại trị giá ước tính 300.000đ -Mua 10 thùng bia Budweiser lon 330ml trị giá ước tính 4.000.000đ tặng miễn phí 1 thùng bia cùng loại trị giá ước tính 400.000đ -Mua 10 thùng bia Coronita chai 210ml trị giá ước tính 4.300.000đ tặng miễn phí 1 thùng bia cùng loại trị giá ước tính 430.000đ -Mua 10 thùng bia Corona Extra chai 355ml trị giá ước tính 7.900.000đ tặng miễn phí 1 thùng bia cùng loại trị giá ước tính 790.000đ -Mua 10 thùng bia Hoegarden Rosee chai 250ml trị giá ước tính 9.500.000đ tặng miễn phí 1 thùng bia cùng loại trị giá ước tính 950.000đ -Mua 10 thùng bia Hoegarden White chai 330ml trị giá ước tính 9.500.000đ tặng miễn phí 1 thùng bia cùng loại trị giá ước tính 950.000đ -Mua 10 thùng bia Leffe nâu chai 330ml trị giá ước tính 9.500.000đ tặng miễn phí 1 thùng bia cùng loại trị giá ước tính 950.000đ -Mua 10 thùng bia Leffe Vàng chai 330ml trị giá ước tính 9.500.000đ tặng miễn phí 1 thùng bia cùng loại trị giá ước tính 950.000đ -Mua 10 thùng bia Zorok lon 330ml trị giá ước tính 2.100.000đ tặng miễn phí 1 thùng bia cùng loại trị giá ước tính 210.000đ -Mua 25 thùng bia Zorok lon 330ml trị giá ước tính 5.250.000đ tặng miễn phí 3 thùng bia cùng loại trị giá ước tính 630.000đ -Mua 10 thùng bia Zorok lon 500ml trị giá ước tính 2.650.000đ tặng miễn phí 1 thùng bia cùng loại trị giá ước tính 265.000đ

Sản phẩm của Công ty TNHH Phân Phối Nước Giải Khát Quốc Tế

Chương trình Bia MOFT Tháng 02.2020
Bắt đầu: 07/02/2020
Kết thúc: 17/06/2080

Sản phẩm liên quan

DESPERADOS ĐẠI TIỆC ĐỎ (DESPERADOS RED PARTY)
Bắt đầu: 16/12/2016
Kết thúc: 22/01/2027
THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 04/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
Chương trình khuyến mại Mua 6 tặng 1
Bắt đầu: 14/12/2019
Kết thúc: 14/12/2024
Chương trình Bia MOFT Tháng 02.2020
Bắt đầu: 07/02/2020
Kết thúc: 17/06/2080
HOTLINE
38.239.572