CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NHÀ PHÂN PHỐI QUÍ III/2020

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tiền VND ; Bia Sài Gòn Export két (119.630đ); Bia Sài Gòn Lager thùng (186.000đ); Bia Sài Gòn Lager két (103.570đ) ; Bia Sài Gòn Special thùng (242.650đ); Bia Sài Gòn Special két (174.160đ); Bia Sài Gòn 333 thùng (189.380đ); Bia SG Export thùng (190.230đ); Bia SG Gold (trị giá 386.001đ/thùng)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Bia Sài Gòn Export két (119.630đ); Bia Sài Gòn Lager thùng (186.000đ); Bia Sài Gòn Lager két (103.570đ) ; Bia Sài Gòn Special thùng (242.650đ); Bia Sài Gòn Special két (174.160đ); Bia Sài Gòn 333 thùng (189.380đ); Bia SG Export thùng (190.230đ); Bia SG Gold (trị giá 386.001đ/thùng)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Nhà phân phối Cấp 1 của Bia Sài Gòn

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 01/07/2020 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:5.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có.

Nội dung chương trình:

Khách hàng mua Bia Sài Gòn các loại sẽ được khuyến mại bằng tiền với giá trị 1.500đ/thùng SG Gold; 1.100đ/thùng SG333; 1.000đ/thùng SG Special; 1.200đ/két SG Special; 700đ/két SG Export; 400đ/két SG Lager; 400đ/thùng SG Lager; 500đ/thùng SG Export, hoặc bằng sản phẩm Bia Sài Gòn quy đổi theo giá trị tương đương.

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN TRUNG TÂM

Sản phẩm liên quan

DESPERADOS ĐẠI TIỆC ĐỎ (DESPERADOS RED PARTY)
Bắt đầu: 16/12/2016
Kết thúc: 22/01/2027
THẺ THÀNH VIÊN TEALIVE
Bắt đầu: 13/11/2017
Kết thúc: 13/11/2023
Chương trình CPT Registration bổ sung
Bắt đầu: 12/06/2018
Kết thúc: 15/01/2024
THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 04/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
HOTLINE
38.239.572