CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN TRUNG TÂM

Địa chỉ:Lầu 5,6 Tòa Nhà Lion Tower, 29 Nguyễn Khắc Nhu, Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:
Điện thoại:38270946
Email:sabeco.tt@gmail.com

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN TRUNG TÂM

HỖ TRỢ NHÀ PHÂN PHỐI CAM KẾT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
Bắt đầu: 31/12/2019
Kết thúc: 31/12/2020
HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT HÀNG TỒN KHO KA
Bắt đầu: 31/12/2019
Kết thúc: 31/12/2020
MUA 02 KÉT THÙNG BIA SÀI GÒN TẶNG 01 LON SÁ XỊ
Bắt đầu: 31/12/2019
Kết thúc: 31/12/2020
HỢP TÁC HỆ THỐNG COOPMART
Bắt đầu: 01/01/2020
Kết thúc: 31/12/2020
HỢP TÁC QUÁN NHÀ HÀNG 2020
Bắt đầu: 01/01/2020
Kết thúc: 31/12/2020
KHUYẾN MẠI HỆ THỐNG PHÂN PHỐI 2020
Bắt đầu: 01/01/2020
Kết thúc: 31/12/2020

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572