1719.CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TẶNG MẪU THỬ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG NĂM 2022 - GIAI ĐOẠN 1

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

-Sản phẩm nhãn hiệu Coca-Cola/Coca-Cola Less Sugar/ Coca-Cola Zero/ Coca-Cola Light/ Coca-Cola Coffee/ Coca-Cola Plus; Fanta Orange/ Green Cream/ Sarsi/ Blueberry/ Fanta Mix Sleek; Sprite; Samurai; Nutriboost Orange/ Strawberry; Teppy; Splash; Schweppes Soda/ Tonic/ Ginger Ale; FuzeTea+ Passion Fruit/ Lemongrass/ Winter melon/ Peach; Monster; Predator; Georgia Max Coffee; Aquarius/ Aquarius Zero; Dasani,Dasani mineral (quy cách đóng gói 24 chai (lon)/ thùng cho những sản phẩm có thể tích từ 600ML trở xuống và 12 chai/ thùng cho những sản phẩm có thể tích trên 600ML).

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

-Sản phẩm nhãn hiệu Coca-Cola/Coca-Cola Less Sugar/ Coca-Cola Zero/ Coca-Cola Light/ Coca-Cola Coffee/ Coca-Cola Plus; Fanta Orange/ Green Cream/ Sarsi/ Blueberry/ Fanta Mix Sleek; Sprite; Samurai; Nutriboost Orange/ Strawberry; Teppy; Splash; Schweppes Soda/ Tonic/ Ginger Ale; FuzeTea+ Passion Fruit/ Lemongrass/ Winter melon/ Peach; Monster; Predator; Georgia Max Coffee; Aquarius/ Aquarius Zero; Dasani (quy cách đóng gói 24 chai (lon)/ thùng cho những sản phẩm có thể tích từ 600ML trở xuống và 12 chai/ thùng cho những sản phẩm có thể tích trên 600ML).

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Áp dụng cho khách hàng của công ty Coca-Cola trên địa bàn khuyến mại.

Địa điểm:Quận Thủ Đức
Thời gian:Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 01/07/2022
Tổng giá trị giải thưởng:5.070.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

29.824 thùng sản phẩm nhãn hiệu Coca-Cola/Coca-Cola Less Sugar/ Coca-Cola Zero/ Coca-Cola Light/ Coca-Cola Coffee/ Coca-Cola Plus; Fanta Orange/ Green Cream/ Sarsi/ Blueberry/ Fanta Mix Sleek; Sprite; Samurai; Nutriboost Orange/ Strawberry; Teppy; Splash; Schweppes Soda/ Tonic/ Ginger Ale; FuzeTea+ Passion Fruit/ Lemongrass/ Winter melon/ Peach; Monster; Predator; Georgia Max Coffee; Aquarius/ Aquarius Zero; Dasani, Dasani mineral (quy cách đóng gói 24 chai (lon)/ thùng cho những sản phẩm có thể tích từ 600ML trở xuống và 12 chai/ thùng cho những sản phẩm có thể tích trên 600ML).

Nội dung chương trình:

Tặng sản phẩm nhãn hiệu Coca-Cola/Coca-Cola Less Sugar/ Coca-Cola Zero/ Coca-Cola Light/ Coca-Cola Coffee/ Coca-Cola Plus; Fanta Orange/ Green Cream/ Sarsi/ Blueberry/ Fanta Mix Sleek; Sprite; Samurai; Nutriboost Orange/ Strawberry; Teppy; Splash; Schweppes Soda/ Tonic/ Ginger Ale; FuzeTea+ Passion Fruit/ Lemongrass/ Winter melon/ Peach; Monster; Predator; Georgia Max Coffee; Aquarius/ Aquarius Zero; Dasani; Dasani mineral của công ty Coca-Cola không thu tiền, không kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho toàn bộ khách hàng của công ty Coca-Cola trên địa bàn khuyến mại nhằm mục đích xúc tiến thương mại.

Sản phẩm của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam

1767. SHOPPER PROMO 1.5L DISTRIBUTOR
Bắt đầu: 28/03/2022
Kết thúc: 29/06/2022

Sản phẩm liên quan

DESPERADOS ĐẠI TIỆC ĐỎ (DESPERADOS RED PARTY)
Bắt đầu: 16/12/2016
Kết thúc: 22/01/2027
THẺ THÀNH VIÊN TEALIVE
Bắt đầu: 13/11/2017
Kết thúc: 13/11/2023
Chương trình CPT Registration bổ sung
Bắt đầu: 12/06/2018
Kết thúc: 15/01/2024
THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 04/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
HOTLINE
38.239.572