1607.CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TĂNG TỒN - TẾT 2022 - P2

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

-Phiếu mua hàng sản phẩm bất kỳ của công ty Coca-Cola trị giá lần lượt là 25.000 đồng, 90.000 đồng, 210.000 đồng, 950.000 đồng, 3.450.000 đồng / phiếu. *Điều kiện áp dụng phiếu mua hàng: -Địa điểm áp dụng : thành phố Hồ Chí Minh -Đối tượng áp dụng : áp dụng cho tất cả các khách hàng của công ty Coca-Cola trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh -Thời gian áp dụng : không giới hạn -Sản phẩm áp dụng : tất cả các sản phẩm của công ty Coca-Cola.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

-Sản phẩm nhãn hiệu Coca-Cola/Coca-Cola Less Sugar/ Coca-Cola Zero/ Coca-Cola Light/ Coca-Cola Coffee/ Coca-Cola Plus; Fanta Orange/ Green Cream/ Sarsi/ Blueberry/ Fanta Mix Sleek; Sprite; Samurai; Nutriboost Orange/ Strawberry; Teppy; Splash; Schweppes Soda/ Tonic/ Ginger Ale; FuzeTea+ Passion Fruit/ Lemongrass/ Winter melon/ Peach; Monster; Georgia Max Coffee; Aquarius/ Aquarius Zero; Dasani (quy cách đóng gói 24 chai (lon)/ thùng cho những sản phẩm có thể tích từ 600ML trở xuống và 12 chai/ thùng cho những sản phẩm có thể tích trên 600ML). *Chương trình không áp dụng cho các sản phẩm nhãn hiệu Dasani và những sản phẩm được đóng gói dạng chai thủy tinh.

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
Đối tượng được khuyến mại:

- Áp dụng cho khách hàng trên địa bàn khuyến mại.

Địa điểm:Quận Thủ Đức
Thời gian:Từ ngày 30/10/2021 đến ngày 30/01/2022
Tổng giá trị giải thưởng:13.432.860.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

-44.952 phiếu mua hàng sản phẩm bất kỳ của công ty Coca-Cola trị giá 25.000 đồng/ phiếu; -17.681 phiếu mua hàng sản phẩm bất kỳ của công ty Coca-Cola trị giá 90.000 đồng/ phiếu; -16.467 phiếu mua hàng sản phẩm bất kỳ của công ty Coca-Cola trị giá 210.000 đồng/ phiếu; -3.894 phiếu mua hàng sản phẩm bất kỳ của công ty Coca-Cola trị giá 950.000 đồng/ phiếu; -1.032 phiếu mua hàng sản phẩm bất kỳ của công ty Coca-Cola trị giá 3.450.000 đồng / phiếu. *Điều kiện áp dụng phiếu mua hàng: -Địa điểm áp dụng : thành phố Hồ Chí Minh -Đối tượng áp dụng : áp dụng cho tất cả các khách hàng của công ty Coca-Cola trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh -Thời gian áp dụng : không giới hạn -Sản phẩm áp dụng : tất cả các sản phẩm của công ty Coca-Cola.

Nội dung chương trình:

-Khi mua đủ 05 thùng sản phẩm bất kỳ của công ty Coca-Cola, trừ những sản phẩm nhãn hiệu Dasani và những sản phẩm được đóng gói dạng chai thủy tinh, trị giá từ 470.000 đồng; khách hàng sẽ được tặng 1 phiếu mua hàng sản phẩm bất kỳ của công ty Coca-Cola trị giá 25.000 đồng; -Khi mua đủ 15 thùng sản phẩm bất kỳ của công ty Coca-Cola, trừ những sản phẩm nhãn hiệu Dasani và những sản phẩm được đóng gói dạng chai thủy tinh, trị giá từ 1.410.000 đồng; khách hàng sẽ được tặng 1 phiếu mua hàng sản phẩm bất kỳ của công ty Coca-Cola trị giá 90.000 đồng; -Khi mua đủ 30 thùng sản phẩm bất kỳ của công ty Coca-Cola, trừ những sản phẩm nhãn hiệu Dasani và những sản phẩm được đóng gói dạng chai thủy tinh, trị giá từ 2.820.000 đồng; khách hàng sẽ được tặng 1 phiếu mua hàng sản phẩm bất kỳ của công ty Coca-Cola trị giá 210.000 đồng; -Khi mua đủ 100 thùng sản phẩm bất kỳ của công ty Coca-Cola, trừ những sản phẩm nhãn hiệu Dasani và những sản phẩm được đóng gói dạng chai thủy tinh, trị giá từ 9.400.000 đồng; khách hàng sẽ được tặng 1 phiếu mua hàng sản phẩm bất kỳ của công ty Coca-Cola trị giá 950.000 đồng; -Khi mua đủ 300 thùng sản phẩm bất kỳ của công ty Coca-Cola, trừ những sản phẩm nhãn hiệu Dasani và những sản phẩm được đóng gói dạng chai thủy tinh, trị giá từ 28.200.000 đồng; khách hàng sẽ được tặng 1 phiếu mua hàng sản phẩm bất kỳ của công ty Coca-Cola trị giá 3.450.000 đồng.

Sản phẩm của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam

Sản phẩm liên quan

DESPERADOS ĐẠI TIỆC ĐỎ (DESPERADOS RED PARTY)
Bắt đầu: 16/12/2016
Kết thúc: 22/01/2027
THẺ THÀNH VIÊN TEALIVE
Bắt đầu: 13/11/2017
Kết thúc: 13/11/2023
Chương trình CPT Registration bổ sung
Bắt đầu: 12/06/2018
Kết thúc: 15/01/2024
THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 04/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
HOTLINE
38.239.572