Sở Công Thương TP. HCM

Cổng dịch vụ xúc tiến thương mại

Các khuyến mại nổi bật
GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC
Bắt đầu: 01/06/2017
Kết thúc: 30/06/2017
MUA CÀNG NHIỀU NHẬN CÀNG NHIỀU
Bắt đầu: 01/06/2017
Kết thúc: 31/07/2017
DÙNG THỬ SẢN PHẨM MY CAFE
Bắt đầu: 08/06/2017
Kết thúc: 30/09/2017
GIẢM GIÁ CUỐI MÙA/ END OF SEASON SALE
Bắt đầu: 16/06/2017
Kết thúc: 16/07/2017
CHÀO HÈ 2017
Bắt đầu: 20/06/2017
Kết thúc: 31/12/2017
Đổi thẻ giữ xe miễn phí
Bắt đầu: 02/06/2017
Kết thúc: 30/08/2017