Sở Công Thương TP. HCM

Cổng dịch vụ xúc tiến thương mại

Các khuyến mại nổi bật
ĐÃ QUÁ TẾT ƠI
Bắt đầu: 08/02/2018
Kết thúc: 28/02/2018
Đón Tết thật chất cùng bình lắc Phytopowder
Bắt đầu: 01/02/2018
Kết thúc: 15/03/2018
KHUYẾN MẠI TIVI ASANZO 43AS510 - MUA TIVI TẶNG LOA KARAOKE
Bắt đầu: 02/02/2018
Kết thúc: 30/09/2018
“ Chào xuân 2018”.
Bắt đầu: 25/01/2018
Kết thúc: 28/02/2018
Chương Trình Khuyến Mãi Tháng 02/2018
Bắt đầu: 01/02/2018
Kết thúc: 28/02/2018