Sở Công Thương TP. HCM

Cổng dịch vụ xúc tiến thương mại

Các khuyến mại nổi bật
Du lịch tưởng thưởng năm 2018
Bắt đầu: 01/09/2017
Kết thúc: 31/08/2018
Hội nghị của Amway Việt Nam năm 2018
Bắt đầu: 01/09/2017
Kết thúc: 31/08/2018
Chương trình khuyến mại tháng 9/2017
Bắt đầu: 01/09/2017
Kết thúc: 30/09/2017
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TẠI TTTM CRESCENT MALL
Bắt đầu: 04/09/2017
Kết thúc: 13/10/2017
Giảm giá lên đến 50% các sản phẩm
Bắt đầu: 01/09/2017
Kết thúc: 30/09/2017
Mua 1 tặng 1
Bắt đầu: 22/09/2017
Kết thúc: 24/09/2017