Sở Công Thương TP. HCM

Cổng dịch vụ xúc tiến thương mại

Các khuyến mại nổi bật
MUA CÀNG NHIỀU NHẬN CÀNG NHIỀU
Bắt đầu: 01/08/2017
Kết thúc: 31/08/2017
Rước Honda, Alo thả ga
Bắt đầu: 01/08/2017
Kết thúc: 30/09/2017
Phát mẫu dùng thử Snack O'Star tại siêu thị
Bắt đầu: 15/08/2017
Kết thúc: 30/09/2017
chương trình khuyến mãi tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2017
Kết thúc: 31/08/2017
AUCHAN MỪNG SINH NHẬT 1 TUỔI - Auchan Trường Sơn & Era
Bắt đầu: 09/08/2017
Kết thúc: 26/08/2017