Sở Công Thương TP. HCM

Cổng dịch vụ xúc tiến thương mại

Các khuyến mại nổi bật
Khuyến mãi cho sản phẩm HQGANO và NHAN SẮC MỘC
Bắt đầu: 20/04/2017
Kết thúc: 31/12/2017
O'star Story - Câu chuyện ngôi sao
Bắt đầu: 17/04/2017
Kết thúc: 15/07/2017
Sinh nhật Hệ thống Co.opmart 2017 - 21 năm GẮN KẾT
Bắt đầu: 11/04/2017
Kết thúc: 02/05/2017
MERRIES BỘ BA TÍNH NĂNG – BỘ BA SIÊU NHÍ
Bắt đầu: 07/04/2017
Kết thúc: 31/05/2017
SẮM S8 - CƠ HỘI DU LỊCH SINGAPORE
Bắt đầu: 23/04/2017
Kết thúc: 20/05/2017
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TRỰC TUYẾN THÁNG 04
Bắt đầu: 04/04/2017
Kết thúc: 18/05/2017