Sở Công Thương TP. HCM

Cổng dịch vụ xúc tiến thương mại

Các khuyến mại nổi bật
NGÀY HỘI TÌNH YÊU & TÔN VINH PHỤ NỮ
Bắt đầu: 09/02/2017
Kết thúc: 25/03/2017
Khuyến Mại ĐẶC BIỆT
Bắt đầu: 31/01/2017
Kết thúc: 13/03/2017
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI THÁNG 02
Bắt đầu: 01/02/2017
Kết thúc: 28/02/2017
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 02
Bắt đầu: 01/02/2017
Kết thúc: 28/02/2017
LỘC ĐẦU XUÂN
Bắt đầu: 05/02/2017
Kết thúc: 28/02/2017
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI OHUI THÁNG 2 2017
Bắt đầu: 26/01/2017
Kết thúc: 27/02/2017