TRUNG THU 2021

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Bánh Trung Thu

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

NPK Hàn-Việt

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả khách hàng trực tiếp của KVF

Địa điểm:Huyện Nhà Bè
Thời gian:Từ ngày 22/09/2021 đến ngày 30/09/2021
Tổng giá trị giải thưởng:356.609.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Như file đính kèm

Nội dung chương trình:

Như file đính kèm

Sản phẩm của Công Ty TNHH Phân Bón Hàn-Việt

TẶNG PHÂN BÓN VÀ BAO BÌ MẪU NPK HÀN-VIỆT 2020
Bắt đầu: 07/03/2020
Kết thúc: 31/12/2021
DU LỊCH CÙNG NPK HÀN-VIỆT
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 31/12/2021
Chăm sóc khách hàng: Hoa Tươi - Quà
Bắt đầu: 03/02/2021
Kết thúc: 31/12/2021
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI THU ĐÔNG 2021
Bắt đầu: 01/10/2021
Kết thúc: 31/12/2021
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI ĐÔNG XUÂN 2021-2022 (R3)
Bắt đầu: 08/10/2021
Kết thúc: 31/12/2021

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572