Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng trồng thử nghiệm

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tất cả các loại hạt giống rau của Công ty TNHH Rijk Zwaan VN

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các loại hạt giống rau của Công ty TNHH Rijk Zwaan VN

Hình thức khuyến mại: Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả khách hàng của Công ty

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 05/09/2020 đến ngày 05/09/2025
Tổng giá trị giải thưởng:2.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng trồng thử nghiệm

Sản phẩm của Công ty TNHH Rijk Zwaan Việt Nam

Sản phẩm liên quan

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TÍCH LŨY 3 NĂM
Bắt đầu: 20/08/2019
Kết thúc: 31/01/2022
TẶNG PHÂN BÓN VÀ BAO BÌ MẪU NPK HÀN-VIỆT 2020
Bắt đầu: 07/03/2020
Kết thúc: 31/12/2021
HỘI THẢO TƯ VẤN BÁN HÀNG ĐX 20-21
Bắt đầu: 05/11/2020
Kết thúc: 31/03/2022
BÓN NAVI NHẬN QUÀ NGẤT NGÂY
Bắt đầu: 17/12/2020
Kết thúc: 17/12/2021
HOTLINE
38.239.572