Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng trồng thử nghiệm

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tất cả các loại hạt giống rau của Công ty TNHH Rijk Zwaan VN

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các loại hạt giống rau của Công ty TNHH Rijk Zwaan VN

Hình thức khuyến mại: Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả khách hàng của Công ty

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 05/09/2020 đến ngày 05/09/2025
Tổng giá trị giải thưởng:2.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng trồng thử nghiệm

Sản phẩm của Công ty TNHH Rijk Zwaan Việt Nam

Giảm giá 10% hạt giống dưa bao tử 12-VF709 RZ
Bắt đầu: 05/09/2022
Kết thúc: 29/12/2022

Sản phẩm liên quan

Chương trình khuyến mại số 22 năm 2021
Bắt đầu: 30/12/2021
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình khuyến mãi từ tháng 01/2022 đến 12/2022
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TẶNG QUÀ LỄ TẾT NĂM 2022
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI DU LỊCH 2022
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
HOTLINE
38.239.572