Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng trồng thử nghiệm

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tất cả các loại hạt giống rau của Công ty TNHH Rijk Zwaan VN

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các loại hạt giống rau của Công ty TNHH Rijk Zwaan VN

Hình thức khuyến mại: Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả khách hàng của Công ty

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 05/09/2020 đến ngày 05/09/2025
Tổng giá trị giải thưởng:2.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng trồng thử nghiệm

Sản phẩm của Công ty TNHH Rijk Zwaan Việt Nam

Sản phẩm liên quan

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TÍCH LŨY 3 NĂM 2022-2023-2024
Bắt đầu: 03/01/2022
Kết thúc: 31/12/2024
CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN SINH NHẬT KHÁCH HÀNG
Bắt đầu: 20/09/2022
Kết thúc: 31/12/2023
HOTLINE
38.239.572