Công Ty TNHH Phân Bón Hàn-Việt

Địa chỉ:Lô D10b, D3, KCN Hiệp Phước, Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:
Điện thoại:(028) 3781 9281
Email:kvf.sales@huchems.com

Sản phẩm của Công Ty TNHH Phân Bón Hàn-Việt

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI DU LỊCH 2022
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI THÁNG 3-6.2022
Bắt đầu: 01/03/2022
Kết thúc: 30/06/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI THÁNG 04-05.2022
Bắt đầu: 16/04/2022
Kết thúc: 30/06/2022

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572