Công Ty TNHH Phân Bón Hàn-Việt

Địa chỉ:Lô D10b, D3, KCN Hiệp Phước, Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:
Điện thoại:(028) 3781 9281
Email:kvf.sales@huchems.com

Sản phẩm của Công Ty TNHH Phân Bón Hàn-Việt

TẶNG PHÂN BÓN VÀ BAO BÌ MẪU NPK HÀN-VIỆT 2020
Bắt đầu: 07/03/2020
Kết thúc: 31/12/2021
DU LỊCH CÙNG NPK HÀN-VIỆT
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 31/12/2021
Chăm sóc khách hàng: Hoa Tươi - Quà
Bắt đầu: 03/02/2021
Kết thúc: 31/12/2021
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI HÈ THU 2021
Bắt đầu: 01/04/2021
Kết thúc: 30/09/2021
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI HV01B01 TỪ 20.5-30.9.2021
Bắt đầu: 20/05/2021
Kết thúc: 30/09/2021
KHUYẾN MẠI PHÂN BÓN NPK HÀN-VIỆT 20-20-15+TE
Bắt đầu: 01/07/2021
Kết thúc: 30/09/2021

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572