TRĨU QUẢ SAI HOA - TRAO TAY MÙA VÀNG

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Thẻ tích điểm

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Thẻ tích điểm

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
Đối tượng được khuyến mại:

Đại lý bán lẻ. Nhân viên Công ty TNHH Phân Bón Hàn-Việt, nhà quảng cáo, in ấn và cung cấp các dịch vụ... không được tham gia chương trình này.

Địa điểm:Huyện Nhà Bè
Thời gian:Từ ngày 02/10/2020 đến ngày 31/12/2020
Tổng giá trị giải thưởng:600.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Tích lũy đến 600 thẻ sẽ nhận thưởng 500.000 đồng Tích lũy đến 1.000 thẻ sẽ nhận thưởng 1.000.000 đồng Tích lũy đến 2.000 thẻ sẽ nhận thưởng 2.500.000 đồng Tích lũy đến 4.000 thẻ sẽ nhận thưởng 6.000.000 đồng Tích lũy đến 6.000 thẻ sẽ nhận thưởng 10.00.000 đồng Tích lũy đến 8.000 thẻ sẽ nhận thưởng 15.000.000 đồng Tích lũy đến 10.000 thẻ sẽ nhận thưởng 20.000.000 đồng

Nội dung chương trình:

Khách hàng mua 1 bao 50 kg hoặc 02 bao 25 kg bất kỳ các sản phẩm NPK Hàn-Việt sẽ được nhận 1 thẻ tích điểm và tích lũy đến cuối chương trình KVF sẽ trả thưởng theo các mức sau: Tích lũy đến 600 thẻ sẽ nhận thưởng 500.000 đồng Tích lũy đến 1.000 thẻ sẽ nhận thưởng 1.000.000 đồng Tích lũy đến 2.000 thẻ sẽ nhận thưởng 2.500.000 đồng Tích lũy đến 4.000 thẻ sẽ nhận thưởng 6.000.000 đồng Tích lũy đến 6.000 thẻ sẽ nhận thưởng 10.00.000 đồng Tích lũy đến 8.000 thẻ sẽ nhận thưởng 15.000.000 đồng Tích lũy đến 10.000 thẻ sẽ nhận thưởng 20.000.000 đồng

Sản phẩm của Công Ty TNHH Phân Bón Hàn-Việt

TẶNG PHÂN BÓN VÀ BAO BÌ MẪU NPK HÀN-VIỆT 2020
Bắt đầu: 07/03/2020
Kết thúc: 31/12/2021
DU LỊCH CÙNG NPK HÀN-VIỆT
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 31/12/2021
Chăm sóc khách hàng: Hoa Tươi - Quà
Bắt đầu: 03/02/2021
Kết thúc: 31/12/2021
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI HÈ THU 2021
Bắt đầu: 01/04/2021
Kết thúc: 30/09/2021
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI HV01B01 TỪ 20.5-30.9.2021
Bắt đầu: 20/05/2021
Kết thúc: 30/09/2021
KHUYẾN MẠI PHÂN BÓN NPK HÀN-VIỆT 20-20-15+TE
Bắt đầu: 01/07/2021
Kết thúc: 30/09/2021

Sản phẩm liên quan

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TÍCH LŨY 3 NĂM
Bắt đầu: 20/08/2019
Kết thúc: 31/01/2022
Cùng WELLA khám phá Nhật Bản
Bắt đầu: 11/10/2019
Kết thúc: 11/10/2021
Kích hoạt và giới thiệu sản phẩm bình xịt Sprayway
Bắt đầu: 22/11/2019
Kết thúc: 31/12/2025
TẶNG PHÂN BÓN VÀ BAO BÌ MẪU NPK HÀN-VIỆT 2020
Bắt đầu: 07/03/2020
Kết thúc: 31/12/2021
HOTLINE
38.239.572