TRI ÂN KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Kem Bellany hộp 2800ml (Classic) các mùi với giá 340,000 đồng và kem Bellany hộp 2800ml(Premium) các mùi với giá 472,000 đồng.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Kem Bellany hộp 2800ml (Classic) các mùi với giá 340,000 đồng và kem Bellany hộp 2800ml(Premium) các mùi với giá 451,000 đồng.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Cà phê Du Miên

Địa điểm:Quận Phú Nhuận, Quận Thủ Đức
Thời gian:Từ ngày 22/02/2018 đến ngày 28/02/2019
Tổng giá trị giải thưởng:50.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Chương trình quà tặng kem Bellany hộp 2800ml chỉ áp dụng cho Cà Phê Du Miên tại Hồ Chí Minh.Khách hàng sẽ được tặng kèm miễn phí hộp 2800ml các loại trong 3 tháng (từ ngày 22/02/2018 đến 22/05/2019 tương đương với 12,000,000 đồng.Bắt đầu từ 23/05/2018 đến ngày 28/02/2019khách hàng mua cứ mỗi : - 15 hộp kem bất kỳ được tặng 1 hộp kem classic trị giá 340,000 đồng. - 30 hộp kem bất kỳ được tặng 2 hộp kem classic trị giá 680,000 đồng. - 45 hộp kem bất kỳ được tặng 2 hộp kem classic trị giá 1002,000 đồng. - 60 hộp kem bất kỳ được tặng 2 hộp kem classic trị giá 1,342,000 đồng.

Nội dung chương trình:

Chương trình quà tặng kem Bellany hộp 2800ml chỉ áp dụng cho Cà Phê Du Miên tại Hồ Chí Minh.Khách hàng sẽ được tặng kèm miễn phí hộp 2800ml các loại trong 3 tháng (từ ngày 22/02/2018 đến 22/05/2019 tương đương với 12,000,000 đồng.Bắt đầu từ 23/05/2018 đến ngày 28/02/2019khách hàng mua cứ mỗi : - 15 hộp kem bất kỳ được tặng 1 hộp kem classic trị giá 340,000 đồng. - 30 hộp kem bất kỳ được tặng 2 hộp kem classic trị giá 680,000 đồng. - 45 hộp kem bất kỳ được tặng 2 hộp kem classic trị giá 1002,000 đồng. - 60 hộp kem bất kỳ được tặng 2 hộp kem classic trị giá 1,342,000 đồng.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH MTV CAN DO

Sản phẩm liên quan

" Chương trình khuyến mại Quí 3/2016 "
Bắt đầu: 14/06/2016
Kết thúc: 08/08/2021
KHUYẾN MẠI SAILING BOAT THÁNG 5
Bắt đầu: 01/05/2017
Kết thúc: 17/11/2022
Chương trình khuyến mại cà phê Active
Bắt đầu: 20/06/2017
Kết thúc: 20/06/2019
Phát Sampling tại siêu thị
Bắt đầu: 08/03/2018
Kết thúc: 31/12/2020
HOTLINE
38.239.572