Chương trình khuyến mại Mua 6 tặng 1

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

- Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA DINOTIUM 2 - 680g - Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA DINOTIUM 3 - 680g - Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA GAINPLUS - 680g - Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA PEDIASUREPRO - 680g - Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA CANXIPRO - 900g - Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA MAMA A+ - 900g - Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA GAINPLUS - 900g - Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA IQ PLUS - 900g - Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA GROW - 900g - Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA PEDIASUREPRO - 900g - Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA ALPHA GOLD - 900g - Sản phẩm dinh dưỡng S68 UTRACARE BABIES - 380g - Sản phẩm dinh dưỡng S68 UTRACARE BABIES - 800g - Sản phẩm dinh dưỡng S68 ENTOUS MOM - 800g - Sản phẩm dinh dưỡng S68 CANXI DIABETES - 800g - Sản phẩm dinh dưỡng S68 IQ GOLD + - 800g - Sản phẩm dinh dưỡng S68 GROW PEDIA - 800g

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

- Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA DINOTIUM 2 - 680g - Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA DINOTIUM 3 - 680g - Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA GAINPLUS - 680g - Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA PEDIASUREPRO - 680g - Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA CANXIPRO - 900g - Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA MAMA A+ - 900g - Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA GAINPLUS - 900g - Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA IQ PLUS - 900g - Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA GROW - 900g - Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA PEDIASUREPRO - 900g - Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA ALPHA GOLD - 900g - Sản phẩm dinh dưỡng S68 UTRACARE BABIES - 380g - Sản phẩm dinh dưỡng S68 UTRACARE BABIES - 800g - Sản phẩm dinh dưỡng S68 ENTOUS MOM - 800g - Sản phẩm dinh dưỡng S68 CANXI DIABETES - 800g - Sản phẩm dinh dưỡng S68 IQ GOLD + - 800g - Sản phẩm dinh dưỡng S68 GROW PEDIA - 800g

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Người tiêu dùng Việt Nam khi mua các sản phẩm khuyến mại được phân phối bởi CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐÓNG GÓI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT ĐỨC trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại

Địa điểm:Quận Tân Phú
Thời gian:Từ ngày 14/12/2019 đến ngày 14/12/2024
Tổng giá trị giải thưởng:2.964.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

- Khách hàng khi mua 6 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA DINOTIUM 2 - 680g trị giá 2.208.000 VNĐ sẽ được tặng kèm 1 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA DINOTIUM 2 - 680g trị giá 368.000 VNĐ; Số lượng giải thưởng: 500 giải thưởng - Khách hàng khi mua 6 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA DINOTIUM 3 - 680g trị giá 2.208.000 VNĐ sẽ được tặng kèm 1 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA DINOTIUM 3 - 680g trị giá 368.000 VNĐ; Số lượng giải thưởng: 500 giải thưởng - Khách hàng khi mua 6 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA GAINPLUS - 680g trị giá 1.794.000 VNĐ sẽ được tặng kèm 1 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA GAINPLUS - 680g trị giá 299.000 VNĐ; Số lượng giải thưởng: 500 giải thưởng - Khách hàng khi mua 6 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA PEDIASUREPRO - 680g trị giá 1.794.000 VNĐ sẽ được tặng kèm 1 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA PEDIASUREPRO - 680g trị giá 299.000 VNĐ; Số lượng giải thưởng: 500 giải thưởng - Khách hàng khi mua 6 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA CANXIPRO - 900g trị giá 2.268.000 VNĐ sẽ được tặng kèm 1 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA CANXIPRO - 900g trị giá 378.000 VNĐ; Số lượng giải thưởng: 500 giải thưởng - Khách hàng khi mua 6 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA MAMA A+ - 900g trị giá 2.268.000 VNĐ sẽ được tặng kèm 1 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA MAMA A+ - 900g trị giá 378.000 VNĐ; Số lượng giải thưởng: 500 giải thưởng - Khách hàng khi mua 6 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA GAINPLUS - 900g trị giá 2.268.000 VNĐ sẽ được tặng kèm 1 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA GAINPLUS - 900g trị giá 378.000 VNĐ; Số lượng giải thưởng: 500 giải thưởng - Khách hàng khi mua 6 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA IQ PLUS - 900g trị giá 2.268.000 VNĐ sẽ được tặng kèm 1 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA IQ PLUS - 900g trị giá 378.000 VNĐ; Số lượng giải thưởng: 500 giải thưởng - Khách hàng khi mua 6 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA GROW - 900g trị giá 2.268.000 VNĐ sẽ được tặng kèm 1 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA GROW - 900g trị giá 378.000 VNĐ; Số lượng giải thưởng: 500 giải thưởng - Khách hàng khi mua 6 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA PEDIASUREPRO - 900g trị giá 2.268.000 VNĐ sẽ được tặng kèm 1 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA PEDIASUREPRO - 900g trị giá 378.000 VNĐ; Số lượng giải thưởng: 500 giải thưởng - Khách hàng khi mua 6 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA ALPHA GOLD - 900g trị giá 2.268.000 VNĐ sẽ được tặng kèm 1 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA ALPHA GOLD - 900g trị giá 378.000 VNĐ; Số lượng giải thưởng: 500 giải thưởng - Khách hàng khi mua 6 Sản phẩm dinh dưỡng S68 UTRACARE BABIES - 380g trị giá 1.464.000 VNĐ sẽ được tặng kèm 1 Sản phẩm dinh dưỡng S68 UTRACARE BABIES - 380g trị giá 244.000 VNĐ; Số lượng giải thưởng: 500 giải thưởng - Khách hàng khi mua 6 Sản phẩm dinh dưỡng S68 UTRACARE BABIES - 800g trị giá 2.874.000 VNĐ sẽ được tặng kèm 1 Sản phẩm dinh dưỡng S68 UTRACARE BABIES - 800g trị giá 479.000 VNĐ; Số lượng giải thưởng: 500 giải thưởng - Khách hàng khi mua 6 Sản phẩm dinh dưỡng S68 ENTOUS MOM - 800g trị giá 1.914.000 VNĐ sẽ được tặng kèm 1 Sản phẩm dinh dưỡng S68 ENTOUS MOM - 800g trị giá 319.000 VNĐ; Số lượng giải thưởng: 500 giải thưởng - Khách hàng khi mua 6 Sản phẩm dinh dưỡng S68 CANXI DIABETES - 800g trị giá 1.848.000 VNĐ sẽ được tặng kèm 1 Sản phẩm dinh dưỡng S68 CANXI DIABETES - 800g trị giá 308.000 VNĐ; Số lượng giải thưởng: 500 giải thưởng - Khách hàng khi mua 6 Sản phẩm dinh dưỡng S68 IQ GOLD + - 800g trị giá 1.794.000 VNĐ sẽ được tặng kèm 1 Sản phẩm dinh dưỡng S68 IQ GOLD + - 800g trị giá 299.000 VNĐ; Số lượng giải thưởng: 500 giải thưởng - Khách hàng khi mua 6 Sản phẩm dinh dưỡng S68 GROW PEDIA - 800g trị giá 1.794.000 VNĐ sẽ được tặng kèm 1 Sản phẩm dinh dưỡng S68 GROW PEDIA - 800g trị giá 299.000 VNĐ; Số lượng giải thưởng: 500 giải thưởng

Nội dung chương trình:

- Khách hàng khi mua 6 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA DINOTIUM 2 - 680g trị giá 2.208.000 VNĐ sẽ được tặng kèm 1 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA DINOTIUM 2 - 680g trị giá 368.000 VNĐ - Khách hàng khi mua 6 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA DINOTIUM 3 - 680g trị giá 2.208.000 VNĐ sẽ được tặng kèm 1 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA DINOTIUM 3 - 680g trị giá 368.000 VNĐ - Khách hàng khi mua 6 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA GAINPLUS - 680g trị giá 1.794.000 VNĐ sẽ được tặng kèm 1 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA GAINPLUS - 680g trị giá 299.000 VNĐ - Khách hàng khi mua 6 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA PEDIASUREPRO - 680g trị giá 1.794.000 VNĐ sẽ được tặng kèm 1 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA PEDIASUREPRO - 680g trị giá 299.000 VNĐ - Khách hàng khi mua 6 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA CANXIPRO - 900g trị giá 2.268.000 VNĐ sẽ được tặng kèm 1 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA CANXIPRO - 900g trị giá 378.000 VNĐ - Khách hàng khi mua 6 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA MAMA A+ - 900g trị giá 2.268.000 VNĐ sẽ được tặng kèm 1 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA MAMA A+ - 900g trị giá 378.000 VNĐ - Khách hàng khi mua 6 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA GAINPLUS - 900g trị giá 2.268.000 VNĐ sẽ được tặng kèm 1 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA GAINPLUS - 900g trị giá 378.000 VNĐ - Khách hàng khi mua 6 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA IQ PLUS - 900g trị giá 2.268.000 VNĐ sẽ được tặng kèm 1 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA IQ PLUS - 900g trị giá 378.000 VNĐ - Khách hàng khi mua 6 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA GROW - 900g trị giá 2.268.000 VNĐ sẽ được tặng kèm 1 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA GROW - 900g trị giá 378.000 VNĐ - Khách hàng khi mua 6 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA PEDIASUREPRO - 900g trị giá 2.268.000 VNĐ sẽ được tặng kèm 1 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA PEDIASUREPRO - 900g trị giá 378.000 VNĐ - Khách hàng khi mua 6 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA ALPHA GOLD - 900g trị giá 2.268.000 VNĐ sẽ được tặng kèm 1 Sản phẩm dinh dưỡng DINOLACALPHA ALPHA GOLD - 900g trị giá 378.000 VNĐ - Khách hàng khi mua 6 Sản phẩm dinh dưỡng S68 UTRACARE BABIES - 380g trị giá 1.464.000 VNĐ sẽ được tặng kèm 1 Sản phẩm dinh dưỡng S68 UTRACARE BABIES - 380g trị giá 244.000 VNĐ - Khách hàng khi mua 6 Sản phẩm dinh dưỡng S68 UTRACARE BABIES - 800g trị giá 2.874.000 VNĐ sẽ được tặng kèm 1 Sản phẩm dinh dưỡng S68 UTRACARE BABIES - 800g trị giá 479.000 VNĐ - Khách hàng khi mua 6 Sản phẩm dinh dưỡng S68 ENTOUS MOM - 800g trị giá 1.914.000 VNĐ sẽ được tặng kèm 1 Sản phẩm dinh dưỡng S68 ENTOUS MOM - 800g trị giá 319.000 VNĐ - Khách hàng khi mua 6 Sản phẩm dinh dưỡng S68 CANXI DIABETES - 800g trị giá 1.848.000 VNĐ sẽ được tặng kèm 1 Sản phẩm dinh dưỡng S68 CANXI DIABETES - 800g trị giá 308.000 VNĐ - Khách hàng khi mua 6 Sản phẩm dinh dưỡng S68 IQ GOLD + - 800g trị giá 1.794.000 VNĐ sẽ được tặng kèm 1 Sản phẩm dinh dưỡng S68 IQ GOLD + - 800g trị giá 299.000 VNĐ - Khách hàng khi mua 6 Sản phẩm dinh dưỡng S68 GROW PEDIA - 800g trị giá 1.794.000 VNĐ sẽ được tặng kèm 1 Sản phẩm dinh dưỡng S68 GROW PEDIA - 800g trị giá 299.000 VNĐ

Sản phẩm của CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐÓNG GÓI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT ĐỨC

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572