Chương trình khuyến mãi tặng phẩm sữa dạng lon 900gr các loại khi bán hàng từ tháng 06/2022

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Sữa Gigo Hi Canxi 900gr, Sữa Gigo gold procare 900gr, Sữa FAMI CARE Procare 900gr, Sữa Gigo Colostrum 3 900gr, Sữa LIA Canxi Pro 900gr, Sữa Mastersure Canxi Sure 900gr.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Sữa Gigo các loại dạng lon 900gr, sữa Gigo Gold các loại dạng lon 900gr, sữa FAMI CARE các loại dạng lon 900gr, sữa LIA các loại dạng lon 900gr, sữa Gigo Colostrum các loại dạng lon 900gr, Sữa MasterSure các loại dạng lon 900gr.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các đối tượng khách hàng mua hàng hóa tại Công ty.

Địa điểm:Quận Tân Phú
Thời gian:Từ ngày 06/06/2022 đến ngày 06/06/2024
Tổng giá trị giải thưởng:3.986.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

1/- Khách hàng mua 04 lon sữa Gigo 900gr thuộc các sản phẩm: Gigo Opti Grow, Gigo Hi Canxi, Gigo Gain Plus, Gigo Nutri Gold, Gigo Sure, Gigo Care, Gigo surecerna giá bán từ 312.000 đồng/lon được tặng kèm 01 lon sữa Gigo Hi Canxi 900gr giá bán 316.000đồng/lon. 2/- Khách hàng mua 04 lon sữa Gigo Gold 900gr thuộc các sản phẩm: Gigo Gold Procare, Gigo Gold Mama giá bán từ 369.000 đồng/lon, được tặng kèm 01 lon sữa Gigo Gold Pro Care 900gr giá bán 398.000đồng/lon. 3/-Khách hàng mua 04 lon sữa FAMI CARE 900gr thuộc các sản phẩm : FAMI CARE Optimum Kid, FAMI CARE Gold Kid, FAMI CARE Grow Kid, FAMI CARE Gain Plus, FAMI CARE Pro care, , FAMI CARE Diacerna, FAMI CARE Gain Weight, FAMI CARE Canxi Sure, FAMI CARE Pedi Plus giá bán từ 350.000 đồng/lon được tặng kèm 01 lon sữa FAMI CARE Procare 900gr giá bán 350.000đ.4/- Khách hàng mua 04 lon sữa Gigo Colostrum 900gr thuộc các sản phẩm : Gigo Colostrum 1, Gigo Colostrum 2, Gigo Colostrum 3 giá bán từ 350.000 đồng/lon được tặng kèm 01 lon sữa Gigo Colostrum 3 900gr giá bán 350.000 đồng.5/- Khách hàng mua 04 lon sữa LIA 900gr thuộc các sản phẩm LIA BABY, LIA PEDIA KIDS, LIA PEDI PLUS, LIA GROW IQ, LIA CANXI PRO, LIA COLOSURE giá bán từ 368.000 đồng/lon được tặng kèm 01 lon sữa LIA CANXI PRO 900GR giá bán 368.000 đồng/lon. 6/- Khách hàng mua 04 lon sữa MasterSure 900gr thuộc các sản phẩm MasterSure Optisure 1, MasterSure Optisure 2, MasterSure Optisure 3, MasterSure Grow IQ, MasterSure Canxi Sure, MasterSure DiaSure, MasterSure MediSure giá bán từ 448.000 đồng/lon được tặng kèm 01 lon sữa MasterSure Canxi Sure 900gr giá bán 448.000 đồng.

Sản phẩm của Công ty Cổ Phần SX-TM-XNK Toàn Cầu

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572