THẺ TÍCH ĐIỂM

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:Trà sữa
Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:Trà sữa
Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa
Đối tượng được khuyến mại:Dành cho khách hàng mua trà sữa tại Bobapop
Địa điểm:Quận 5
Thời gian:Từ ngày 30/07/2016 đến ngày 06/03/2022
Tổng giá trị giải thưởng:8.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:Mua 10 ly trà hoặc trà sữa của Bobapop tặng 1 ly trà sữa
Nội dung chương trình:Dành cho khách hàng mua trà hoặc trà sữa tại Bobapop sẽ nhận được thẻ tích điểm. Mỗi lần mua trà hoặc trà sữa sẽ được đóng dấu. 1 dấu tương ứng với 1 ly trà hoặc trà sữa của Bobapop. Khách hàng đủ 10 dấu sẽ được tặng 1 ly trà sữa Bobapop

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH BOBAPOP

THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022

Sản phẩm liên quan

THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
DESPERADOS ĐẠI TIỆC ĐỎ (DESPERADOS RED PARTY)
Bắt đầu: 16/12/2016
Kết thúc: 22/01/2027
QUẢNG BÁ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY
Bắt đầu: 23/12/2016
Kết thúc: 31/12/2020
Chương trình khuyến mại cà phê Active
Bắt đầu: 20/06/2017
Kết thúc: 20/06/2019
MUA 5 TẶNG 1
Bắt đầu: 27/06/2017
Kết thúc: 29/06/2018