THẺ TÍCH ĐIỂM

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Trà sữa

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Trà sữa

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Dành cho khách hàng mua trà sữa tại Bobapop

Địa điểm:Quận 5
Thời gian:Từ ngày 30/07/2016 đến ngày 06/03/2022
Tổng giá trị giải thưởng:8.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Mua 10 ly trà hoặc trà sữa của Bobapop tặng 1 ly trà sữa

Nội dung chương trình:

Dành cho khách hàng mua trà hoặc trà sữa tại Bobapop sẽ nhận được thẻ tích điểm. Mỗi lần mua trà hoặc trà sữa sẽ được đóng dấu. 1 dấu tương ứng với 1 ly trà hoặc trà sữa của Bobapop. Khách hàng đủ 10 dấu sẽ được tặng 1 ly trà sữa Bobapop

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH BOBAPOP

Sản phẩm liên quan

DESPERADOS ĐẠI TIỆC ĐỎ (DESPERADOS RED PARTY)
Bắt đầu: 16/12/2016
Kết thúc: 22/01/2027
THẺ THÀNH VIÊN TEALIVE
Bắt đầu: 13/11/2017
Kết thúc: 13/11/2023
Chương trình CPT Registration bổ sung
Bắt đầu: 12/06/2018
Kết thúc: 15/01/2024
THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 04/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
HOTLINE
38.239.572