THẺ THÀNH VIÊN TEALIVE

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

NƯỚC VÀ BÁNH TRONG MENU TEALIVE

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

NƯỚC VÀ BÁNH TRONG MENU TEALIVE

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

TẤT CẢ KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÍ THÀNH VIÊN TEALIVE

Địa điểm:Quận 1, Quận 5, Quận 10
Thời gian:Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 13/11/2023
Tổng giá trị giải thưởng:300.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

MỖI 5000VNĐ MÀ KHÁCH HÀNG DÙNG ĐỂ MUA HÀNG SẼ TÍCH ĐƯỢC 1 ĐIỂM TPOINT TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI 1000VNĐ, SAU ĐÓ KHÁCH HÀNG DÙNG SỐ ĐIỂM TÍCH LUỸ ĐỂ QUY ĐỔI RA ĐỒ ĂN NƯỚC UỐNG THEO MENU CỦA TEALIVE

Nội dung chương trình:

MỖI 5000VNĐ MÀ KHÁCH HÀNG DÙNG ĐỂ MUA HÀNG SẼ TÍCH ĐƯỢC 1 ĐIỂM TPOINT TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI 1000VNĐ, SAU ĐÓ KHÁCH HÀNG DÙNG SỐ ĐIỂM TÍCH LUỸ ĐỂ QUY ĐỔI RA ĐỒ ĂN NƯỚC UỐNG THEO MENU CỦA TEALIVE

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM LÊ VY

Sản phẩm liên quan

DESPERADOS ĐẠI TIỆC ĐỎ (DESPERADOS RED PARTY)
Bắt đầu: 16/12/2016
Kết thúc: 22/01/2027
Chương trình CPT Registration bổ sung
Bắt đầu: 12/06/2018
Kết thúc: 15/01/2024
THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 04/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
Chương trình khuyến mại Mua 6 tặng 1
Bắt đầu: 14/12/2019
Kết thúc: 14/12/2024
HOTLINE
38.239.572