Tặng Phiếu mua hàng

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

- Phiếu mua hàng trị giá: 550.000 đồng; - Phiếu mua hàng trị giá: 1.100.000 đồng

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Thức ăn và thức uống Ghi chú: - Không khuyến mãi rượu, thuốc lá và các sản phẩm bị cấm khuyến mãi theo qui định. - Không khuyến mãi bia hoặc sử dụng bia để khuyến mãi cho người dưới 18 tuổi.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng và nhân viên đang làm việc tại công ty TNHH Kitchen Seoul được Công ty duyệt tặng phiếu mua hàng.

Địa điểm:Quận 2
Thời gian:Từ ngày 09/11/2019 đến ngày 09/11/2021
Tổng giá trị giải thưởng:6.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Tất cả các khách hàng và nhân viên đang làm việc tại công ty TNHH Kitchen Seoul được Công ty duyệt tặng phiếu mua hàng. Thời gian khuyến mãi từ ngày 09/11/2019 đến ngày 09/11/2021 trong đó thời gian áp dụng cho mỗi khách hàng sẽ được Công ty duyệt riêng. - Phiếu này được sử dụng kể từ ngày phát hành ghi trên phiếu mua hàng đến hết ngày hiệu lực ghi trên phiếu mua hàng. -Phiếu này được sử dụng tại Nhà hàng Kitchen Seoul - Phiếu mua hàng này được công ty tặng cho tất cả khách hàng và nhân viên đang làm việc tại Kitchen Seoul với điều kiện được công ty duyệt tặng ( ghi chú: không đến ăn cũng được tặng phiếu, đây là trường hợp cho tặng phiếu mua hàng không phải giảm giá) - khi khách hàng đến ăn và mang theo phiếu mua hàng này thì được giảm tối đa số tiền trên phiếu. Nếu khách hàng ăn uống vượt giá trị của phiếu mua hàng thì phải trả thêm tiền, số tiền trả thêm là số tiền còn lại trên bill sau khi trừ phiếu mua hàng. Ghi chú: 1/ PHIẾU MUA HÀNG TRỊ GIÁ 550.000 đồng: thì được giảm giá tối đa là 550.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT 10%). 2/ PHIẾU MUA HÀNG TRỊ GIÁ 1.100.000 đồng: thì được giảm giá tối đa là 1.100.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT 10%). - Phiếu này chỉ có giá trị sử dụng trước ngày hết hạn, sau thời hạn đó, người giữ phiếu sẽ được ưu tiên đặt bàn trước. - Vui lòng xuất trình giấy này trước khi gọi thức ăn và thức uống. - Không được đổi thành tiền mặt hoặc điểm. - Không chịu trách nhiệm nếu bị thất lạc, đánh cắp và không được cấp lại. - Số tiền của phiếu quà tặng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Sản phẩm của Công ty TNHH Kitchen seoul

Sản phẩm liên quan

THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
DESPERADOS ĐẠI TIỆC ĐỎ (DESPERADOS RED PARTY)
Bắt đầu: 16/12/2016
Kết thúc: 22/01/2027
THẺ THÀNH VIÊN TEALIVE
Bắt đầu: 13/11/2017
Kết thúc: 13/11/2023
Chương trình CPT Registration bổ sung
Bắt đầu: 12/06/2018
Kết thúc: 15/01/2024
HOTLINE
38.239.572