TẶNG PHÂN BÓN VÀ BAO BÌ MẪU NPK HÀN-VIỆT 2020

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm phân bón NPK HÀN-VIỆT

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm phân bón NPK HÀN-VIỆT

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Người sử dụng/mua bán/quan tâm các sản phẩm phân bón NPK của Công ty TNHH phân bón Hàn-Việt tại thị trường Việt Nam

Địa điểm:Huyện Nhà Bè
Thời gian:Từ ngày 07/03/2020 đến ngày 31/03/2021
Tổng giá trị giải thưởng:1.922.500.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Người sử dụng/mua bán/quan tâm các sản phẩm phân bón NPK của Công ty TNHH phân bón Hàn-Việt tại thị trường Việt Nam được tặng sản phẩm mẫu của Công ty với các quy cách đóng gói dạng: 1kg/túi, 25kg/bao, 50kg/bao. - Nông dân: bao 25kg hoặc 50kg/ nông dân. - Khách hàng: túi 1kg/ người.

Nội dung chương trình:

Người sử dụng/mua bán/quan tâm các sản phẩm phân bón NPK của Công ty TNHH phân bón Hàn-Việt tại thị trường Việt Nam được tặng sản phẩm mẫu của Công ty với các quy cách đóng gói dạng: 1kg/túi, 25kg/bao, 50kg/bao. - Nông dân: bao 25kg hoặc 50kg/ nông dân. - Khách hàng: túi 1kg/ người.

Sản phẩm của Công Ty TNHH Phân Bón Hàn-Việt

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH 2020
Bắt đầu: 02/01/2020
Kết thúc: 31/12/2020
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI NPK HÀN-VIỆT 16-16-16+TE
Bắt đầu: 14/09/2020
Kết thúc: 31/12/2020
KHUYẾN MÃI PHÂN BÓN NPK HÀN-VIỆT 20-20-15+TE
Bắt đầu: 01/10/2020
Kết thúc: 31/12/2020
TRĨU QUẢ SAI HOA - TRAO TAY MÙA VÀNG
Bắt đầu: 02/10/2020
Kết thúc: 31/12/2020
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI THỊ TRƯỜNG ĐÔNG NAM BỘ
Bắt đầu: 14/10/2020
Kết thúc: 31/12/2020
KHUYẾN MẠI DU LỊCH CHO NPK MÙA KHÔ 2020 -2021
Bắt đầu: 01/11/2020
Kết thúc: 31/03/2021

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572