Tặng bao cho cửa hàng vật liệu xây dưng thông qua Nhà phân phối

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Xi măng Vicem Hà Tiên

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Xi măng Vicem Hà Tiên

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Cửa hàng vật liệu xây dựng và Khách hàng (CH VLXD)

Địa điểm:Quận 9, Huyện Nhà Bè
Thời gian:Từ ngày 03/07/2020 đến ngày 31/07/2020
Tổng giá trị giải thưởng:570.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

CH VLXD khi mua 100 bao xi măng Vicem Hà Tiên 50kg sẽ được khuyến mại 03 bao cùng loại thông qua NPP thành 02 đợt: Đợt 1: từ ngày 03/07/2020 đến hết 08/07/2020 Đợt 2: từ ngày 25/07/2020 đến hết 31/07/2020

Nội dung chương trình:

1. CH VLXD khi mua 100 bao xi măng Vicem Hà Tiên 50kg sẽ được khuyến mại 03 bao cùng loại thông qua NPP thành 02 đợt: Đợt 1: từ ngày 03/07/2020 đến hết 08/07/2020 Đợt 2: từ ngày 25/07/2020 đến hết 31/07/2020 2. Giá hóa đơn của SP khuyến mại xi măng Vicem Hà Tiên bao 50kg: + Giá XM Xây tô xuất tại Phú Hữu: 1.410.000 đồng/tấn. + Giá XM PCB40 Premium, Nền Móng xuất tại Phú Hữu (thủy): 1.630.000 đồng/tấn. + Giá XM PCB40 Premium, Nền Móng xuất tại Phú Hữu (bộ): 1.650.000 đồng/tấn. + Giá XM PCB40 xuất tại Phú Hữu (bộ): 1.650.000 đồng/tấn. + Giá XM PCB40 xuất tại Cảng Hiệp Phước (bộ): 1.620.000 đồng/tấn. + Giá XM PCB40 xuất tại Phú Hữu, Cảng Hiệp Phước (thủy): 1.630.000 đồng/tấn. + Giá XM Đa dụng xuất tại Phú Hữu (bộ): 1.640.000 đồng/tấn. + Giá XM Đa dụng xuất tại Cảng Hiệp Phước (bộ): 1.610.000 đồng/tấn. + Giá XM Đa dụng xuất tại Phú Hữu, Cảng Hiệp Phước (thủy): 1.620.000 đồng/tấn

Sản phẩm của CN Công ty CP xi măng Hà Tiên 1- Xí nghiệp TT&DV Xi măng Hà Tiên 1

Sản phẩm liên quan

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
THÀNH CÔNG CÙNG SONBOSS - TTBON18011
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2020
TẶNG XE Ô TÔ 2019 - 2020 - KV TÂY NGUYÊN - TTSHN19006
Bắt đầu: 01/03/2019
Kết thúc: 31/12/2020
BỨT PHÁ CÙNG SONBOSS CHƯƠNG TRÌNH 2 NĂM - TTBON19030
Bắt đầu: 25/04/2019
Kết thúc: 31/12/2020
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS P4 - TTBON19028
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 31/12/2020
TẶNG XE BÁN TẢI FORD RANGER- TTBON19027
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 31/12/2020
HOTLINE
38.239.572