KHUYẾN MẠI PEPSI, 7UP, MIRINDA LON 320ML TẠI BÁCH HÓA XANH (1000009360; 1000009361; 1000009390)

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Theo nội dung chi tiết Chương trình khuyến mại

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Pepsi Lon 320ml, Pepsi Không Calo Lon 320ml, Mirinda xá xị Lon 320ml, Mirinda Cam Lon 320ml, Mirinda Soda Kem Lon 320ml, 7Up Lon 320ml

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (hình thức giảm giá)
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng là người tiêu dùng mua hàng tại cửa hàng Bách Hóa Xanh thuộc địa bàn khuyến mại

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 15/04/2022 đến ngày 30/06/2022
Tổng giá trị giải thưởng:122.130.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Theo nội dung chi tiết Chương trình khuyến mại

Nội dung chương trình:

- Khách hàng được mua 1 lốc gồm 6 lon đối với các sản phẩm Pepsi Lon 320ml, Pepsi Không Calo Lon 320ml, Mirinda xá xị Lon 320ml, Mirinda Cam Lon 320ml, Mirinda Soda Kem Lon 320ml, 7Up Lon 320ml với giá ưu đãi 42,000 đồng (giá gốc 60,000 đồng). Lưu ý: • Giá trị được ghi tại Mục 9 Thông báo này là giá trị được áp dụng tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại dự tính 2,808,990,000 đồng áp dụng toàn chương trình. • Việc tham gia chương trình khuyến mại và việc đổi, nhận quà khuyến mại chỉ được thực hiện trong thời gian khuyến mại. • Giá trị nêu trên là giá công bố tại thời điểm thông báo khuyến mại. • Giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức chi trả có trách nhiệm kê khai thuế thay và nộp thuế thay cho hộ kinh doanh / cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán theo quy định pháp luật hiện hành (nếu có áp dụng). Khách hàng có trách nhiệm kê khai và nộp thuế, trừ trường hợp khách hàng là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nêu trên.

Sản phẩm của Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam

Sản phẩm liên quan

DESPERADOS ĐẠI TIỆC ĐỎ (DESPERADOS RED PARTY)
Bắt đầu: 16/12/2016
Kết thúc: 22/01/2027
THẺ THÀNH VIÊN TEALIVE
Bắt đầu: 13/11/2017
Kết thúc: 13/11/2023
Chương trình CPT Registration bổ sung
Bắt đầu: 12/06/2018
Kết thúc: 15/01/2024
THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 04/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
HOTLINE
38.239.572