Hội nghị các cấp lãnh đạo của Amway Việt Nam năm 2019

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Chuyến đi Dubai (dự tính 5 ngày 4 đêm, từ ngày 10 đến 14 tháng 12 năm 2019).

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm được kinh doanh bởi công ty TNHH Amway Việt Nam.

Hình thức khuyến mại: Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại
Đối tượng được khuyến mại:

Nhà Phân Phối Platinum và các cấp cao hơn có đơn hàng đối với tất cả các sản phẩm kinh doanh nêu trên ít nhất 320.000.000 VND một tháng.

Địa điểm:Quận 3, Quận Tân Bình
Thời gian:Từ ngày 01/09/2018 đến ngày 31/08/2019
Tổng giá trị giải thưởng:30.196.800.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Khi nhà phân phối của Amway đạt được các điều kiện quy định dưới đây, sẽ được tham gia chuyến đi Dubai (dự tính 5 ngày 4 đêm). Ước tính 324 người, chi phí ước tính cho mỗi người là 93.200.000 VND. Tổng gía trị khuyến mãi ước tính 30.196.800.000 VND Điều kiện tham dự: o Dựa theo điểm tích lũy của Nhà Phân Phối theo năm tài chính của Amway từ ngày 1/9/2018 đến hết ngày 31/8/2019, như tài liệu ‘Chương trình tưởng thưởng 2019’ của công ty Amway Việt Nam đã phổ biến đến Nhà Phân Phối, ước tính giá trị đơn hàng trong tháng là 320.000.000 VND o Được công ty gửi thư mời tham dự o Được công nhận danh hiệu Platinum trở lên trong năm tài chính 2019 o Phải là nhà phân phối đang hoạt động (bán hàng, tuyển dụng, tham dự huấn luyện, hội họp...). o Đã tham dự hội nghị Platinum do công ty tổ chức. o Tuân thủ các quy tắc ứng xử của Amway. o Không có các khoản nợ quá hạn..

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM

Hội nghị các cấp lãnh đạo Amway Việt Nam 2020
Bắt đầu: 01/09/2019
Kết thúc: 31/08/2020
TẶNG SẢN PHẨM CAMP PARTY
Bắt đầu: 15/01/2020
Kết thúc: 31/08/2020
Chương trình đặc biệt dành cho khách hàng thân thiết
Bắt đầu: 09/04/2020
Kết thúc: 12/06/2020
Thử thách Bodykey Mentor
Bắt đầu: 01/05/2020
Kết thúc: 30/12/2020

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572