DU LỊCH CÙNG NPK HÀN-VIỆT

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Vé du lịch nước ngoài Vé du lịch trong nước

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm phân bón NPK HÀN-VIỆT, riêng 02 sản phẩm TNPV NPK 22-5-5+5S+0.2B và TNPV NPK 19-4-6+0.2B chỉ áp dụng từ ngày 1/4 - 31/10/2021.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả khách hàng đang ký hợp đồng mua bán với Công ty TNHH Phân Bón Hàn-Việt.

Địa điểm:Huyện Nhà Bè
Thời gian:Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:7.200.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Khách hàng mua từ 250 tấn NPK Hàn-Việt sẽ nhận thưởng 1 Chuyến du lịch nước ngoài trị giá 30.000.000 VND bao gồm (Vé du lịch 25.000.000 VND + chi phí hỗ trợ phát sinh 5.000.000 VND) hoặc Khách hàng mua từ 100 tấn NPK Hàn-Việt sẽ được nhận thưởng 01 chuyến du lịch trong nước trị giá 12.000.000 VND bao gồm (Vé du lịch 10.000.000 VND + chi phí hỗ trợ phát sinh 2.000.000 VND) - Trường hợp Khách hàng không sắp xếp tham dự được trong thời gian tổ chức Tour du lịch thì sẽ quy đổi thành tiền mặt tương ứng 80% giá trị vé du lịch. - Khách hàng có thể tích lũy số lượng mua hàng trong suốt thời gian khuyến mại

Nội dung chương trình:

Khách hàng mua từ 250 tấn NPK Hàn-Việt sẽ nhận thưởng 1 Chuyến du lịch nước ngoài trị giá 30.000.000 VND bao gồm (Vé du lịch 25.000.000 VND + chi phí hỗ trợ phát sinh 5.000.000 VND) hoặc Khách hàng mua từ 100 tấn NPK Hàn-Việt sẽ được nhận thưởng 01 chuyến du lịch trong nước trị giá 12.000.000 VND bao gồm (Vé du lịch 10.000.000 VND + chi phí hỗ trợ phát sinh 2.000.000 VND) - Trường hợp Khách hàng không sắp xếp tham dự được trong thời gian tổ chức Tour du lịch thì sẽ quy đổi thành tiền mặt tương ứng 80% giá trị Vé du lịch. - Khách hàng có thể tích lũy số lượng mua hàng trong suốt thời gian khuyến mại

Sản phẩm của Công Ty TNHH Phân Bón Hàn-Việt

TẶNG PHÂN BÓN VÀ BAO BÌ MẪU NPK HÀN-VIỆT 2020
Bắt đầu: 07/03/2020
Kết thúc: 31/12/2021
Chăm sóc khách hàng: Hoa Tươi - Quà
Bắt đầu: 03/02/2021
Kết thúc: 31/12/2021
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI HÈ THU 2021
Bắt đầu: 01/04/2021
Kết thúc: 30/09/2021
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI HV01B01 TỪ 20.5-30.9.2021
Bắt đầu: 20/05/2021
Kết thúc: 30/09/2021
KHUYẾN MẠI PHÂN BÓN NPK HÀN-VIỆT 20-20-15+TE
Bắt đầu: 01/07/2021
Kết thúc: 30/09/2021
TRUNG THU 2021
Bắt đầu: 22/09/2021
Kết thúc: 30/09/2021

Sản phẩm liên quan

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TÍCH LŨY 3 NĂM
Bắt đầu: 20/08/2019
Kết thúc: 31/01/2022
Cùng WELLA khám phá Nhật Bản
Bắt đầu: 11/10/2019
Kết thúc: 11/10/2021
Kích hoạt và giới thiệu sản phẩm bình xịt Sprayway
Bắt đầu: 22/11/2019
Kết thúc: 31/12/2025
TẶNG PHÂN BÓN VÀ BAO BÌ MẪU NPK HÀN-VIỆT 2020
Bắt đầu: 07/03/2020
Kết thúc: 31/12/2021
HOTLINE
38.239.572