CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN BÁN HÀNG (TẶNG BÌNH NƯỚC)

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Bình nước nhựa Duy Tân

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Sữa uống lên men Yakult

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Người tiêu dùng

Địa điểm:Quận 2
Thời gian:Từ ngày 30/05/2022 đến ngày 30/09/2022
Tổng giá trị giải thưởng:375.544.800 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Tham quan nhà máy Yakult, tham gia các buổi giới thiệu sản phẩm của Yakult, mỗi khách hàng được tặng 1 bình nước khi trả lời đúng câu hỏi trong các buổi tham quan giới thiệu.

Nội dung chương trình:

Tham quan nhà máy Yakult, tham gia các buổi giới thiệu sản phẩm của Yakult, mỗi khách hàng được tặng 1 bình nước khi trả lời đúng câu hỏi trong các buổi tham quan giới thiệu..

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN BÁN HÀNG (TẶNG TẠP DỀ)
Bắt đầu: 01/10/2022
Kết thúc: 31/12/2022

Sản phẩm liên quan

DESPERADOS ĐẠI TIỆC ĐỎ (DESPERADOS RED PARTY)
Bắt đầu: 16/12/2016
Kết thúc: 22/01/2027
THẺ THÀNH VIÊN TEALIVE
Bắt đầu: 13/11/2017
Kết thúc: 13/11/2023
Chương trình CPT Registration bổ sung
Bắt đầu: 12/06/2018
Kết thúc: 15/01/2024
THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 04/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
HOTLINE
38.239.572