Chương trình Tích lũy LRB (trừ Aquafina và chai thủy tinh) khách hàng lẻ/sỉ - Mùa Hè 2022 (1000009128)

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

theo nội dung chi tiết Chương trình khuyến mại

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm của Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam trừ Aquafina và chai thủy tinh

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Điểm bán lẻ, điểm bán sỉ

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 15/03/2022 đến ngày 31/05/2022
Tổng giá trị giải thưởng:432.650.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

theo nội dung chi tiết Chương trình khuyến mại

Nội dung chương trình:

- "Từ ngày 15/03 - 31/05/2022 Điểm bán lẻ" Mua tích lũy tối thiểu 45 thùng Nước Giải Khát từ Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam trừ Aquafina và Chai Thủy Tinh trị giá từ 100,000 đồng/thùng, tặng 1 thùng đá 45L trị giá từ 300,000 đồng/thùng - "Từ ngày 15/03 - 31/05/2022 Điểm bán lẻ" Mua tích lũy tối thiểu 60 thùng Nước Giải Khát từ Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam trừ Aquafina và Chai Thủy Tinh trị giá từ 100,000 đồng/thùng, tặng 1 thùng đá 45L trị giá từ 300,000 đồng/thùng - "Từ ngày 15/03 - 31/05/2022 Điểm bán lẻ/điểm bán sỉ" Mua tích lũy tối thiểu 100 thùng Nước Giải Khát từ Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam trừ Aquafina và Chai Thủy Tinh trị giá từ 100,000 đồng/thùng tặng 1 Phiếu mua hàng Điện Máy Xanh trị giá 800.000 đồng/phiếu - "Từ ngày 15/03 - 31/05/2022 Điểm bán lẻ/điểm bán sỉ" Mua tích lũy tối thiểu 100 thùng Nước Giải Khát từ Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam trừ Aquafina và Chai Thủy Tinh trị giá từ 100,000 đồng/thùng tặng 1 Phiếu mua hàng Điện Máy Xanh trị giá 650.000 đồng/phiếu - "Từ ngày 21/03 - 31/05/2022 các điểm bán là trung tâm thể thao (sân bóng, cầu lông, tennis,…)" mua tích lũy tối thiểu 35 thùng Nước Giải Khát từ Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam trừ Aquafina và Chai Thủy Tinh trị giá từ 100,000 đồng/thùng tặng 1 dù trị giá 350.000 đồng/cái Lưu ý: - Chương trình được áp dụng tại TP. Hồ Chí Minh/ các tỉnh miền Đông Nam Bộ/ các tỉnh miền Tây Nam Bộ/ các tỉnh miền Trung/ Hà Nội/ các tỉnh miền Bắc với Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại dự tính 2,799,050,000 đồng áp dụng toàn chương trình - Việc tham gia chương trình khuyến mại và việc đổi, nhận quà khuyến mại chỉ được thực hiện trong thời gian khuyến mại. - Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại tại mục 9 là tổng giá trị của toàn bộ các tỉnh/thành phố có áp dụng chương trình khuyến mại này. - Tổng giá trị hàng hóa ước tính dùng để khuyến mại nêu trên có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng người mua thực tế tham gia chương trình - Giá trị nêu trên là giá công bố tại thời điểm thông báo khuyến mại. - Giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức chi trả có trách nhiệm kê khai thuế thay và nộp thuế thay cho hộ kinh doanh / cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán theo quy định pháp luật hiện hành (nếu có áp dụng). - Khách hàng có trách nhiệm kê khai và nộp thuế, trừ trường hợp khách hàng là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nêu trên. - Việc phân loại khách hàng tùy vào chính sách của Công ty tại từng thời điểm. - Khách hàng có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành. . Chương trình khuyến mại không áp dụng cho các đại lý phân phối của Công Ty.

Sản phẩm của Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam

Sản phẩm liên quan

DESPERADOS ĐẠI TIỆC ĐỎ (DESPERADOS RED PARTY)
Bắt đầu: 16/12/2016
Kết thúc: 22/01/2027
THẺ THÀNH VIÊN TEALIVE
Bắt đầu: 13/11/2017
Kết thúc: 13/11/2023
Chương trình CPT Registration bổ sung
Bắt đầu: 12/06/2018
Kết thúc: 15/01/2024
THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 04/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
HOTLINE
38.239.572