Chương trình tặng sản phẩm thức uống bổ sung Ion Pocari Sweat không thu tiền

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Thức uống bổ sung Ion Pocari Sweat 500ml (12.000 đồng) Thức uống bổ sung Ion Pocari Sweat 350ml (10.000 đồng)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Thức uống bổ sung Ion Pocari Sweat 500ml (12.000 đồng) Thức uống bổ sung Ion Pocari Sweat 350ml (10.000 đồng)

Hình thức khuyến mại: Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả khách hàng khi mua hoặc dùng thử sản phẩm thức uống bổ sung Ion Pocari Sweat

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 19/02/2019 đến ngày 31/12/2019
Tổng giá trị giải thưởng:1.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không áp dụng

Nội dung chương trình:

Giới thiệu hàng mẫu không thu tiền khi khách hàng mua và dùng thử sản phẩm thức uống bổ sung Ion Pocari Sweat các loại

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG OTSUKA THĂNG

Sản phẩm liên quan

THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
DESPERADOS ĐẠI TIỆC ĐỎ (DESPERADOS RED PARTY)
Bắt đầu: 16/12/2016
Kết thúc: 22/01/2027
QUẢNG BÁ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY
Bắt đầu: 23/12/2016
Kết thúc: 31/12/2020
Chương trình khuyến mại cà phê Active
Bắt đầu: 20/06/2017
Kết thúc: 20/06/2019
HOTLINE
38.239.572