Chương trình tặng hàng

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

PROFHILO 3.2%.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

PROFHILO 3.2%.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

• CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TW2 (PHYTOPHARMA) • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG

Địa điểm:Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 01/07/2022 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:4.762.800.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

a) Chương trình tặng hàng tại thời điểm mua hàng: Khách hàng mua từ 05 đến 09 hộp PROFHILO 3.2% sẽ được tặng 01 hộp PROFHILO 3.2% trị giá hàng tặng 6.300.000 VNĐ/ hộp (trước thuế). Khách hàng mua từ 10 đến 29 hộp PROFHILO 3.2% sẽ được tặng 02 hộp PROFHILO 3.2% trị giá hàng tặng 6.300.000 VNĐ/ hộp (trước thuế). Khách hàng mua từ 30 đến 49 hộp PROFHILO 3.2% sẽ được tặng 09 hộp PROFHILO 3.2% trị giá hàng tặng 6.300.000 VNĐ/ hộp (trước thuế). Khách hàng mua từ mỗi 50 hộp PROFHILO 3.2% trở lên sẽ được tặng 17 hộp PROFHILO 3.2% trị giá hàng tặng 6.300.000 VNĐ/ hộp (trước thuế). Trường hợp khách hàng mua không đạt đủ 50 hộp kế tiếp thì phần lẻ còn lại sẽ được hưởng hàng tặng theo nguyên tắc nêu trên. b) Chương trình tích lũy theo quý: Quý 04/22 (Từ ngày 01/10/22–31/12/22): - Tổng số lượng khách hàng mua đạt từ 30 đến 49 hộp PROFHILO 3.2% sẽ được tặng thêm từ 1 đến 10 hộp PROFHILO 3.2% tùy thuộc theo số lượng hàng tặng khách hàng đã nhận được trong quý. Tuy nhiên phải đảm bảo tổng số lượng hàng tặng không vượt quá 10 hộp trong 1 quý. - Tổng số lượng khách hàng mua đạt từ 50 đến 99 hộp PROFHILO 3.2% sẽ được tặng thêm từ 01 đến 17 hộp PROFHILO 3.2% tùy thuộc theo số lượng hàng tặng khách hàng đã nhận được trong quý. Tuy nhiên phải đảm bảo tổng số lượng hàng tặng không vượt quá 17 hộp trong 1 quý. - Tổng số lượng khách hàng mua đạt từ mỗi 100 hộp PROFHILO 3.2% trở lên tặng thêm từ 01 đến 40 hộp PROFHILO 3.2% tùy thuộc theo số lượng hàng tặng khách hàng đã nhận được trong quý. Tuy nhiên phải đảm bảo tổng số lượng hàng tặng không vượt quá 40 hộp cho mỗi 100 hộp đã mua. Trường hợp khách hàng mua không đạt đủ 100 hộp kế tiếp thì phần lẻ còn lại sẽ được hưởng hàng tặng theo nguyên tắc nêu trên. - Tổng số lượng hàng tặng trong mọi trường hợp không vượt quá 400 hộp. - Hàng tặng cho chương trình tích lũy theo Quý sẽ được thực hiện chi trả trong tháng tiếp theo.

Sản phẩm của CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ZUELLIG PHARMA VIỆT NAM

Sản phẩm liên quan

Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Tưng Bừng Khuyến Mãi AEON
Bắt đầu: 29/12/2016
Kết thúc: 11/04/2077
Giới thiệu hàng mẫu để khách hàng dùng thử
Bắt đầu: 13/01/2017
Kết thúc: 31/12/2049
Cung cấp hàng mẫu dùng thử khi khách hàng mua hàng
Bắt đầu: 09/06/2017
Kết thúc: 31/12/2050
Tặng lõi lọc cho người tiêu dùng không kèm thu tiền
Bắt đầu: 17/11/2017
Kết thúc: 14/02/2108
Phát mẫu dùng thử Kẹo mềm Krim Stix
Bắt đầu: 20/11/2017
Kết thúc: 27/06/2023
HOTLINE
38.239.572