Giới thiệu hàng mẫu để khách hàng dùng thử

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Danh sách đính kèm

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Danh sách đính kèm

Hình thức khuyến mại: Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng.

Địa điểm:Quận 7
Thời gian:Từ ngày 13/01/2017 đến ngày 31/12/2049
Tổng giá trị giải thưởng:6.025.922.765 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Danh sách đính kèm

Nội dung chương trình:

Dua hang mau cho khach hang dung thu

Sản phẩm của Chi nhanh Cong Ty TNHH B.Braun Viet Nam

Tặng hàng mẫu kèm dịch vụ bán hàng
Bắt đầu: 22/04/2020
Kết thúc: 31/12/2023
Giới thiệu hàng mẫu để khách hàng dùng thử
Bắt đầu: 19/05/2020
Kết thúc: 31/12/2022
Giới thiệu hàng mẫu để khách hàng dùng thử
Bắt đầu: 26/06/2020
Kết thúc: 26/06/2022

Sản phẩm liên quan

chương trìnnh tặng hàng
Bắt đầu: 01/11/2016
Kết thúc: 11/06/2022
Chương trình khuyến mãi tháng 11
Bắt đầu: 11/11/2016
Kết thúc: 22/06/2022
Quà tặng từ Enervon tặng hạt nêm
Bắt đầu: 13/04/2018
Kết thúc: 15/11/2023
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH THÁI LAN CHO KHÁCH HÀNG
Bắt đầu: 01/08/2018
Kết thúc: 16/05/2024
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI NHÃN HÀNG THÁNG 11/2018
Bắt đầu: 23/11/2018
Kết thúc: 10/07/2024
HOTLINE
38.239.572