Chi nhanh Cong Ty TNHH B.Braun Viet Nam

Địa chỉ:Số 10, Tan Trao, Lau 9, Toa nha Vinamilk, Tan phu, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:http://www.bbraun.com.vn
Điện thoại:
Email:diem_hong.nguyen@bbraun.com

Sản phẩm của Chi nhanh Cong Ty TNHH B.Braun Viet Nam

Giới thiệu hàng mẫu để khách hàng dùng thử
Bắt đầu: 13/01/2017
Kết thúc: 31/12/2049
Tặng hàng mẫu kèm dịch vụ bán hàng
Bắt đầu: 22/04/2020
Kết thúc: 31/12/2023

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572