CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ZUELLIG PHARMA VIỆT NAM

Địa chỉ:Lô 5, đường số 2, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:
Điện thoại:02839102650
Email:dkkm@zuelligpharma.com

Sản phẩm của CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ZUELLIG PHARMA VIỆT NAM

chương trìnnh tặng hàng
Bắt đầu: 01/11/2016
Kết thúc: 11/06/2022
Chương trình tặng hàng
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 30/06/2022
Chương trình tặng hàng
Bắt đầu: 16/05/2022
Kết thúc: 27/05/2022
Chương trình tặng hàng
Bắt đầu: 13/06/2022
Kết thúc: 28/06/2022

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572