CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ZUELLIG PHARMA VIỆT NAM

Địa chỉ:Lô 5, đường số 2, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:
Điện thoại:02839102650
Email:dkkm@zuelligpharma.com

Sản phẩm của CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ZUELLIG PHARMA VIỆT NAM

Chương trình tặng hàng
Bắt đầu: 01/07/2022
Kết thúc: 31/12/2022

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572