Chương trình Tặng gói phí dịch vụ quản lý dành cho Khách hàng mua/thuê căn hộ/shop tại phân khu The Rainbow dự án Vinhomes Grandpark

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Gói Phí dịch vụ quản lý

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Căn hộ/shop tại phân khu Rainbow dự án Vinhomes GrandPark

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng mua/thuê căn hộ/ shop tại phân khu Rainbow dự án Vinhomes GrandPark

Địa điểm:Quận 9
Thời gian:Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2026
Tổng giá trị giải thưởng:7.220.448.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

1. Khách hàng mua/thuê căn hộ căn hộ/shop tại phân khu The Rainbow dự án Vinhomes Grand Park sẽ được tặng gói phí dịch vụ quản lý , cụ thể : - Ngay sau khi hoàn tất thủ tục nhận bàn giao Căn Hộ (ký Biên bản bàn giao Căn Hộ theo đúng quy định của Hợp Đồng Mua Bán), Bên Mua sẽ được hưởng gói dịch vụ quản lý vận hành trong thời hạn 5 năm đầu tiên, kể từ ngày bắt đầu tính phí dịch vụ quản lý vận hành theo quy định tại Hợp Đồng Mua Bán hoặc theo văn bản thông báo của Bên Bán, mà không phải trả Phí Quản Lý và Phí Quản Lý Phần Chung Của Dự Án. 2. Giá trị khuyến mại: - Số căn áp dụng: 116 căn - Giá bán trung bình mỗi căn: 7.128.728.706 đồng. - Tổng chi phí gói dịch vụ quản lý dùng để KM : 7.220.448.000 đồng

Sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thành Phố Xanh

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572