Chương trình tặng gói phí dịch vụ quản lý dành cho Khách hàng mua căn hộ/shop dự án Vinhomes Central Park

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Gói Phí dịch vụ quản lý

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Căn hộ/shop dự án tại Vinhomes Central Park

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng mua căn hộ/shop dự án Vinhomes Central Park

Địa điểm:Quận Bình Thạnh
Thời gian:Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2026
Tổng giá trị giải thưởng:927.732.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

1. Khách hàng mua căn hộ căn hộ/shop tại dự án Vinhomes Central Park khi ký Hợp đồng mua bán sẽ được tặng gói phí dịch vụ quản lý , cụ thể : - Ngay sau khi hoàn tất thủ tục nhận bàn giao Căn Hộ (ký Biên bản bàn giao Căn Hộ theo đúng quy định của Hợp Đồng Mua Bán), Bên Mua sẽ được hưởng gói dịch vụ quản lý nhà chung cư trong thời hạn 5 năm đầu tiên, kể từ ngày bắt đầu tính phí dịch vụ quản lý nhà chung cư theo quy định tại Hợp Đồng Mua Bán hoặc theo văn bản thông báo của Bên Bán, mà không phải trả phí dịch vụ quản lý nhà chung cư. 2. Giá trị khuyến mại: -Số căn áp dụng : 4 căn -Giá trị trung bình mỗi căn: 23.798.009.577 đồng -Tổng chi phí gói phí dịch vụ quản lý dùng để KM: 927.732.000 đồng

Sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Vinhomes

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572