Chương trình khuyến mại dành cho Khách hàng mua căn hộ tại các tòa S6,S7,S8,S9,S10 dự án Khu nhà ở cao tầng thuộc các lô đất A1,A2,A3,A5,A6 – Khu dân cư và Công viên Phước Thiện (Phân khu Origami - Vinhomes Grand Park)

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tặng 1 phần phí dịch vụ quản lý

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Căn hộ tại các tòa S6,S7,S8,S9,S10 dự án Khu nhà ở cao tầng thuộc các lô đất A1,A2,A3,A5,A6 – Khu dân cư và Công viên Phước Thiện.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng mua Căn hộ tại các tòa S6,S7,S8,S9,S10 dự án Khu nhà ở cao tầng thuộc các lô đất A1,A2,A3,A5,A6 – Khu dân cư và Công viên Phước Thiện.

Địa điểm:Quận 9
Thời gian:Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2026
Tổng giá trị giải thưởng:263.194.560.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

1. Khách hàng mua Căn hộ tại các tòa S6,S7,S8,S9,S10 dự án Khu nhà ở cao tầng thuộc các lô đất A1,A2,A3,A5,A6 – Khu dân cư và Công viên Phước Thiện khi ký Hơp đồng mua bán sẽ được tặng một phần phí quản lý, cụ thể như sau: Chủ đầu tư tặng một phần phí quản lý căn hộ trong vòng 05 năm đầu tiên, kể từ thời điểm Chủ Đầu Tư bàn giao Căn Hộ cho Khách hàng theo quy định tại Hợp Đồng Mua Bán, với điều kiện Công ty quản lý là Chủ Đầu Tư hoặc một đơn vị quản lý vận hành khác do Chủ Đầu Tư chỉ định, ký kết Hợp đồng quản lý dịch vụ. - Mức phí quản lý vận hành Nhà Chung Cư và Dự Án dự kiến áp dụng là: + Phí quản lý nhà chung cư dự kiến là 9.000 đồng/m2/tháng (chưa bao gồm thuế GTGT) (“Phí Quản Lý”). + Phí quản lý phần chung của Dự Án dự kiến là 4.000 đồng/m2/tháng (chưa bao gồm thuế GTGT) (“Phí Quản Lý Phần Chung Của Dự Án”). + Tổng cộng: 13.000/m2/tháng (chưa bao gồm thuế GTGT), trong đó: • Khách hàng chi trả phí quản lý trong thời gian hỗ trợ là 8.000 đồng/m2/tháng(chưa bao gồm thuế GTGT) • Chủ đầu tư chi trả phí quản lý trong thời gian hỗ trợ là 5.000 đồng/m2/tháng(chưa bao gồm thuế GTGT). - Mức phí quản lý vận hành Nhà Chung Cư và Dự Án có thể được điều chỉnh hợp lý phù hợp với thực tế từng thời điểm, tuy nhiên sẽ không làm thay đổi tổng mức chi trả thực tế của Khách hàng trong Thời Hạn Hỗ Trợ đối với Phí Quản Lý và Phí Quản Lý Phần Chung Của Dự Án là: 8.000 đồng/m2/tháng (chưa bao gồm thuế GTGT). - Kể từ sau Thời Hạn Hỗ Trợ và Ban Quản Trị đã được thành lập thì danh mục các công việc, dịch vụ, mức phí và việc đóng Phí Quản Lý sẽ do Hội nghị Nhà chung cư quyết định và do Ban Quản Trị thỏa thuận với đơn vị quản lý vận hành. 2. Giá trị khuyến mãi: - Số Căn áp dụng khuyến mại: 10.158 căn - Giá trị trung bình của mỗi căn: 3.000.000.000 đồng - Tổng chi phí khuyến mại: 263.194.560.000 đồng

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MV VIỆT NAM

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572