Chương trình khuyến mại dành cho khách hàng mua/thuê Căn hộ tại các Tòa S1,S2, S3, S5 thuộc phân khu The Rainbow tại Dự án Vinhomes Grand Park.

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Gói hỗ trợ phí dịch vụ quản lý

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Căn hộ tại các Tòa S1,S2, S3, S5 thuộc phân khu The Rainbow tại Dự án Vinhomes Grand Park

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng mua/thuê Căn hộ tại các Tòa S1,S2, S3, S5 thuộc phân khu The Rainbow tại Dự án Vinhomes Grand Park.

Địa điểm:Quận 9
Thời gian:Từ ngày 20/06/2020 đến ngày 30/06/2026
Tổng giá trị giải thưởng:258.027.888.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Khách hàng mua Căn hộ tại các Tòa S1,S2, S3, S5 tại các Lô đất A7 (II.1), A8 (II.2), A9 (II.3), A10 (II.4) (Phân khu The Rainbow) tại Khu A - Dự án Khu Dân cư và Công viên Phước Thiện (Vinhomes Grand Park) khi ký Hợp đồng mua bán sẽ được tặng gói hỗ trợ phí dịch vụ quản lý. Khách hàng mua Căn hộ sẽ ký Thỏa thuận hỗ trợ phí quản lý 8.000 đồng/m2 /tháng trong 05 năm đầu kể từ ngày bàn giao. - Số căn hộ áp dụng: 10.007 căn. - Giá bán trung bình mỗi căn hộ: ~ 2.000.000.000 đồng. - Tổng Chi phí hỗ trợ phí dịch vụ quản lý: 258.027.888.000 đồng. Công ty cam kết thực hiện gói hỗ trợ Phí quản lý theo nội dung được quy định tại Thỏa thuận hỗ trợ phí quản lý được ký giữa Công ty và khách hàng.

Sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thành Phố Xanh

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572