Chương trình khuyến mại dành cho Khách hàng mua Lô Thương mại – Dịch vụ tại Khu A, Khu C thuộc dự án Khu dân cư và Công viên Phước Thiện (Vinhomes Grand Park)

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Voucher VinFast , Miễn phí lãi suất và phí trả nợ trước hạn.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Các Lô Thương Mại – Dịch vụ tại lô đất có ký hiệu TMDV của Khu A và lô đất có ký hiệu TMDV1 của Khu C thuộc dự án Khu dân cư và Công viên Phước Thiện.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng mua Lô Thương Mại – Dịch vụ tại lô đất có ký hiệu TMDV của Khu A và lô đất có ký hiệu TMDV1 của Khu C thuộc dự án Khu dân cư và Công viên Phước Thiện.

Địa điểm:Quận 9
Thời gian:Từ ngày 08/04/2022 đến ngày 31/12/2025
Tổng giá trị giải thưởng:581.393.530.293 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

1. Nội dung đã đăng ký: b, Miễn phí lãi suất và phí trả nợ trước hạn: • Khách hàng mua Lô Thương Mại – Dịch vụ và vay vốn ngân hàng tại các ngân hàng liên kết như Techcombank, Vietcombank, MB Bank và Vietin Bank để thanh toán tiền mua Lô thương mại – dịch vụ sẽ được Chủ đầu tư tặng số tiền tương ứng 100% mức phí lãi suất và phí trả nợ trước hạn cho khách hàng vay mua Lô thương mại – dịch vụ, thời gian miễn phí lên đến 18 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Lãi suất ngân hàng được tính theo từng thời điểm của ngân hàng liên kết quy định. • Chủ đầu từ chi trả lãi cho ngân hàng trong thời gian miễn phí lãi suất. Sau thời gian miễn phí lãi suất, khách hàng tự chi trả theo quy định của ngân hàng. c, Giá trị khuyến mãi: - Chi phí Voucher VinFast : 14.800.000.000 đồng - Chi phí miễn phí lãi suất và phí trả nợ trước hạn đã đăng ký: 230.499.060.044 đồng - Chi phí miễn phí lãi suất và phí trả nợ trước hạn đăng ký bổ sung: 194.446.087.675 đồng - Tổng Chi phí hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 439.745.147.719 đồng 2. Nội dung điều chỉnh: b, Miễn phí lãi suất và phí trả nợ trước hạn: • Khách hàng mua Lô Thương Mại – Dịch vụ và vay vốn ngân hàng tại các ngân hàng liên kết như Techcombank, Vietcombank, MB Bank và Vietin Bank để thanh toán tiền mua Lô thương mại – dịch vụ sẽ được Chủ đầu tư tặng số tiền tương ứng 100% mức phí lãi suất và phí trả nợ trước hạn cho khách hàng vay mua Lô thương mại – dịch vụ, thời gian miễn phí lên đến 18 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Lãi suất ngân hàng được tính theo từng thời điểm của ngân hàng liên kết quy định. • Chủ đầu sẽ chi trả lãi cho ngân hàng trong thời gian miễn phí lãi suất. Sau thời gian miễn phí lãi suất, khách hàng tự chi trả theo quy định của ngân hàng. Bổ sung thêm nội dung: • Khoản vay được miễn phí lãi suất và phí trả nợ trước hạn lên đến 80% giá bán lô TMDV bao gồm thuế giá trị gia tăng c, Giá trị khuyến mãi: - Chi phí Voucher VinFast : 14.800.000.000 đồng - Chi phí miễn phí lãi suất và phí trả nợ trước hạn đã đăng ký: 230.499.060.044 đồng - Chi phí miễn phí lãi suất và phí trả nợ trước hạn đã đăng ký bổ sung lần 1: 194.446.087.675 đồng - Chi phí miễn phí lãi suất và phí trả nợ trước hạn đăng ký bổ sung mới: 141.648.382.573 đồng - Tổng Chi phí hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 581.393.530.293 đồng

Sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thành Phố Xanh

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572