Chương Trình Mua Hàng Tối Ưu Tết 2022 (1000007245)

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

theo nội dung chi tiết Chương trình khuyến mại

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Sản phẩm của SPVB trừ Aquafina và Chai Thủy Tinh

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Điểm bán lẻ, nhà bán sỉ

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 30/01/2022
Tổng giá trị giải thưởng:5.318.677.800 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

theo nội dung chi tiết Chương trình khuyến mại

Nội dung chương trình:

Thể lệ chi tiết chương trình như đính kèm. Lưu ý: Chương trình được áp dụng tại TP. Hồ Chí Minh/ các tỉnh miền Đông Nam Bộ/ các tỉnh miền Tây Nam Bộ/ các tỉnh miền Trung/ Hà Nội/ các tỉnh miền Bắc với Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: dự tính: 39,874,451,740 đồng áp dụng toàn chương trình Việc tham gia chương trình khuyến mại và việc đổi, nhận quà khuyến mại chỉ được thực hiện trong thời gian khuyến mại. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại tại mục 9 là tổng giá trị của toàn bộ các tỉnh/thành phố có áp dụng chương trình khuyến mại này. Tổng giá trị hàng hóa ước tính dùng để khuyến mại nêu trên có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng người mua thực tế tham gia chương trình Giá trị nêu trên là giá công bố tại thời điểm thông báo khuyến mại. Việc phân loại khách hàng tùy vào chính sách của Công ty tại từng thời điểm. Khách hàng có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Chương trình khuyến mại không áp dụng cho các đại lý phân phối của Công Ty.

Sản phẩm của Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam

Sản phẩm liên quan

DESPERADOS ĐẠI TIỆC ĐỎ (DESPERADOS RED PARTY)
Bắt đầu: 16/12/2016
Kết thúc: 22/01/2027
THẺ THÀNH VIÊN TEALIVE
Bắt đầu: 13/11/2017
Kết thúc: 13/11/2023
Chương trình CPT Registration bổ sung
Bắt đầu: 12/06/2018
Kết thúc: 15/01/2024
THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 04/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
HOTLINE
38.239.572