CHƯƠNG TRÌNH MUA HÀNG TỐI ƯU NĂM 2022- KHU VỰC HỒ CHÍ MINH (1000008891,1000008892,1000008893)

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Theo nội dung chi tiết chương trình khuyến mại

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm của Công ty theo danh sách đính kèm

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng là các điểm bán sỉ, điểm bán lẻ thuộc kênh bán hàng truyền thống của , Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam ("SPVB") có tham gia chương trình mua hàng tối ưu của SPVB

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 01/04/2022 đến ngày 30/06/2022
Tổng giá trị giải thưởng:3.476.120.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Theo nội dung chi tiết chương trình khuyến mại

Nội dung chương trình:

* Nội dung chi tiết như file đính kèm Lưu ý: • Giá trị được ghi tại Mục 9 Thông báo này là giá trị được áp dụng tại địa bàn ghi Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại dự tính: 3,476,120,000 đồng áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh • Việc tham gia chương trình khuyến mại và việc đổi, nhận quà khuyến mại chỉ được thực hiện trong thời gian khuyến mại. • Giá trị nêu trên là giá công bố tại thời điểm thông báo khuyến mại. • Giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức chi trả có trách nhiệm kê khai thuế thay và nộp thuế thay cho hộ kinh doanh / cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán theo quy định pháp luật hiện hành (nếu có áp dụng). Khách hàng có trách nhiệm kê khai và nộp thuế, trừ trường hợp khách hàng là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nêu trên.

Sản phẩm của Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam

Sản phẩm liên quan

DESPERADOS ĐẠI TIỆC ĐỎ (DESPERADOS RED PARTY)
Bắt đầu: 16/12/2016
Kết thúc: 22/01/2027
THẺ THÀNH VIÊN TEALIVE
Bắt đầu: 13/11/2017
Kết thúc: 13/11/2023
Chương trình CPT Registration bổ sung
Bắt đầu: 12/06/2018
Kết thúc: 15/01/2024
THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 04/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
HOTLINE
38.239.572