CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI THÁNG 04-05.2022

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Sản phẩm NPK Hàn-Việt cùng loại

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm phân bón NPK HÀN-VIỆT

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Áp dụng cho tất cả khách hàng trực tiếp là Đại Lý, Nhà Phân Phối khi mua các sản phẩm NPK Hàn-Việt được áp dụng trong chương trình khuyến mại Chương trình khuyến mại không áp dụng cho các đối tượng là nhân viên công ty và các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia chương trình khuyến mại.

Địa điểm:Huyện Nhà Bè
Thời gian:Từ ngày 16/04/2022 đến ngày 31/05/2022
Tổng giá trị giải thưởng:9.250.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Tất cả khách hàng trực tiếp của Công ty TNHH phân bón Hàn-Việt (KVF) khi mua sản phẩm Phân bón NPK Hàn-Việt sẽ được nhận quà khuyến mại với cơ cấu như sau: -Mua 02 tấn (tương đương 40 bao 50kg hoặc 80 bao 25kg) sẽ được tặng 01 bao 50kg hoặc 02 bao 25kg sản phẩm cùng loại *Lưu ý: Chương trình không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại hàng tặng hàng cùng loại khác.

Nội dung chương trình:

Tất cả khách hàng trực tiếp của Công ty TNHH phân bón Hàn-Việt (KVF) khi mua sản phẩm Phân bón NPK Hàn-Việt sẽ được nhận quà khuyến mại với cơ cấu như sau: -Mua 02 tấn (tương đương 40 bao 50kg hoặc 80 bao 25kg) sẽ được tặng 01 bao 50kg hoặc 02 bao 25kg sản phẩm cùng loại *Lưu ý: Chương trình không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại hàng tặng hàng cùng loại khác.

Sản phẩm của Công Ty TNHH Phân Bón Hàn-Việt

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI DU LỊCH 2022
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI THÁNG 7 -12.2022
Bắt đầu: 01/07/2022
Kết thúc: 31/12/2022

Sản phẩm liên quan

Kích hoạt và giới thiệu sản phẩm bình xịt Sprayway
Bắt đầu: 22/11/2019
Kết thúc: 31/12/2025
Hóa chất Ecolab
Bắt đầu: 30/06/2020
Kết thúc: 30/06/2024
Hóa chất Ecolab
Bắt đầu: 14/08/2020
Kết thúc: 14/08/2024
HOTLINE
38.239.572