CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TẶNG PHÂN BÓN VÀ BAO BÌ MẪU 2022

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm phân bón NPK Hàn-Việt Bao bì phân bón NPK Hàn-Việt

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

NPK Hàn-Việt

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Áp dụng cho tất cả khách hàng, người quan tâm đến các sản phẩm phân bón NPK Hàn-Việt của Công ty TNHH phân bón Hàn-Việt tại thị trường Việt Nam Không áp dụng cho các đối tượng là nhân viên công ty và các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia chương trình khuyến mại.

Địa điểm:Huyện Nhà Bè
Thời gian:Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:2.505.200.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Công ty TNHH phân bón Hàn-Việt sẽ tặng cho tất cả khách hàng, người sử dụng, người quan tâm tìm hiểu sản phẩm NPK Hàn-Việt tại thị trường Việt Nam như sau: - Nông dân: + Bao 25kg hoặc 50kg/ nông dân. + Bao mẫu - Khách hàng: + Túi 1kg/ người + Bao mẫu

Nội dung chương trình:

Công ty TNHH phân bón Hàn-Việt sẽ tặng cho tất cả khách hàng, người sử dụng, người quan tâm tìm hiểu sản phẩm NPK Hàn-Việt tại thị trường Việt Nam như sau: - Nông dân: + Bao 25kg hoặc 50kg/ nông dân. + Bao mẫu - Khách hàng: + Túi 1kg/ người + Bao mẫu

Sản phẩm của Công Ty TNHH Phân Bón Hàn-Việt

Sản phẩm liên quan

Kích hoạt và giới thiệu sản phẩm bình xịt Sprayway
Bắt đầu: 22/11/2019
Kết thúc: 31/12/2025
Hóa chất Ecolab
Bắt đầu: 30/06/2020
Kết thúc: 30/06/2024
Hóa chất Ecolab
Bắt đầu: 14/08/2020
Kết thúc: 14/08/2024
HOTLINE
38.239.572