CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI HỖ TRỢ CỬA HÀNG MỞ MỚI 2021 (LDMS.KM.2020.365)

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Aquafina 500ml theo nội dung chi tiết Chương trình khuyến mại

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm của Công ty (trừ Aquafina)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các điểm bán sỉ và điểm bán lẻ kênh truyền thống trên toàn quốc

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 13/01/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:260.791.344 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Theo nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại.

Nội dung chương trình:

Khách hàng mua sản phẩm trực tiếp từ Công ty lần đầu sẽ được khuyến mại như sau: lxxiii. Tháng đầu tiên: khách hàng mua 2 thùng sản phẩm của SPVB (trừ Aquafina) trị giá 160.000 vnd sẽ nhận được 6 chai Aquafina trị giá 34.000vnd (Tối đa 2 suất/ điểm bán/ tháng) lxxiv. Sau khi tham gia tháng đầu tiên, nếu khách hàng tiếp tục mua hàng vào tháng thứ 2 hoặc tháng thứ 3: khi mua 2 thùng sản phẩm SPVB (trừ Aquafina) trị giá 160.000 vnd sẽ nhận được 6 chai Aquafina trị giá 34.000vnd (Tối đa 2 suất/ điểm bán/ tháng) - Nếu khách hàng mua trong tháng đầu tiên, không mua ở tháng thứ 2 và mua hàng ở tháng thứ 3 vẫn được áp dụng khuyến mại - Nếu khách hàng mua trong tháng đầu tiên và tháng thứ 2, không mua ở tháng thứ 3 sẽ không bị lấy lại hàng khuyến mại Lưu ý: · Giá trị được ghi tại Mục 9 Thông báo này là giá trị được áp dụng tại địa bàn ghi ở mục 2. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: dự tính: 2,328,446,982 đồng áp dụng toàn chương trình. · Việc tham gia chương trình khuyến mại và việc đổi, nhận quà khuyến mại chỉ được thực hiện trong thời gian khuyến mại. · Giá trị nêu trên là giá công bố tại thời điểm thông báo khuyến mại. · Khách hàng có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành. · Chương trình không áp dụng cho các đại lý phân phối của SPVB.

Sản phẩm của Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam

Sản phẩm liên quan

THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
DESPERADOS ĐẠI TIỆC ĐỎ (DESPERADOS RED PARTY)
Bắt đầu: 16/12/2016
Kết thúc: 22/01/2027
THẺ THÀNH VIÊN TEALIVE
Bắt đầu: 13/11/2017
Kết thúc: 13/11/2023
Chương trình CPT Registration bổ sung
Bắt đầu: 12/06/2018
Kết thúc: 15/01/2024
HOTLINE
38.239.572