Chương trình khuyến mại dành cho khách hàng mua Diện tích thương mại và căn hộ chung cư (gọi chung là “Shop House”) khu the Rainbow - Vinhomes Grand Park.

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Gói hỗ trợ lãi suất, miễn phí trả nợ trước hạn, gói hỗ trợ phí dịch vụ quản lý

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Căn Shop House thuộc phân khu The Rainbow tại Dự án Vinhomes Grand Park

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng mua Shop House thuộc phân khu The Rainbow tại Dự án Vinhomes Grand Park. Chương trình không áp dụng đối với khách nước ngoài

Địa điểm:Quận 9
Thời gian:Từ ngày 21/11/2019 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:298.429.538.804 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Khách hàng khi mua Diện tích thương mại và căn hộ chung cư (gọi chung là “Shop House”) tại các Lô đất A7 (II.1), A8 (II.2), A9 (II.3), A10 (II.4) phân khu the Rainbow tại khu A dự án Khu dân cư và Công viên Phước Thiện - Vinhomes Grand Park được tặng Gói hỗ trợ lãi suất, miễn phí trả nợ trước hạn, gói hỗ trợ phí dịch vụ quản lý. Chương trình không áp dụng đối với khách nước ngoài. 1. Hỗ trợ lãi suất và miễn phí trả nợ trước hạn: - Khách hàng mua Căn Shophouse, vay vốn ngân hàng được hỗ trợ lãi suất cho 70% giá trị căn shophouse bao gồm VAT lên đến 15 tháng kể từ ngày giải ngân nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày dự kiến bàn giao. - Chủ đầu tư chi trả phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất. Sau thời gian hỗ trợ lãi suất, khách hàng tự chi trả theo quy định của ngân hàng. 2. Hỗ trợ phí dịch vụ quản lý: - Khách hàng mua Căn Shophouse khi ký Hợp đồng mua bán và nhận bàn giao sẽ được tặng gói hỗ trợ phí dịch vụ quản lý 8.000 đồng/m2/thông thủy/tháng trong 05 năm đầu tiên kể từ ngày bàn giao. 3. Giá trị khuyến mại - Chi phí hỗ trợ lãi suất: 262.111.292.392 đồng - Chi phí trả nợ trước hạn: 22.026.159.025 đồng - Chi phí hỗ trợ phí dịch vụ quản lý: 12.843.792.000 đồng

Sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thành Phố Xanh

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572