Chương trình khuyến mại dành cho khách hàng mua Căn hộ tại các Tòa S1.01, S1.02, S1.03, S1.05, S1.06, S1.07, S2.01, S2.02, S2.03, S2.05, S3.01, S3.02, S3.03, S3.05, S5.01, S5.02, S5.03 thuộc phân khu The Rainbow tại Dự án Vinhomes Grand Park.

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Gói chiết khấu thanh toán sớm, gói hỗ trợ lãi suất, miễn phí trả nợ trước hạn.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Căn hộ tại các Tòa S1.01, S1.02, S1.03, S1.05, S1.06, S1.07, S2.01, S2.02, S2.03, S2.05, S3.01, S3.02, S3.03, S3.05, S5.01, S5.02, S5.03 thuộc phân khu The Rainbow tại Dự án Vinhomes Grand Park

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng mua Căn hộ tại các Tòa S1.01, S1.02, S1.03, S1.05, S1.06, S1.07, S2.01, S2.02, S2.03, S2.05, S3.01, S3.02, S3.03, S3.05, S5.01, S5.02, S5.03 thuộc phân khu The Rainbow tại Dự án Vinhomes Grand Park.

Địa điểm:Quận 9
Thời gian:Từ ngày 10/08/2019 đến ngày 30/06/2021
Tổng giá trị giải thưởng:1.211.129.447.768 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

không có

Nội dung chương trình:

Khách hàng mua Căn hộ tại các Tòa S1.01, S1.02, S1.03, S1.05, S1.06, S1.07, S2.01, S2.02, S2.03, S2.05, S3.01, S3.02, S3.03, S3.05, S5.01, S5.02, S5.03 thuộc phân khu The Rainbow tại Dự án Vinhomes Grand Park (có giá trung bình khoảng 2 tỷ đồng/căn) được Chủ đầu tư trả đến 08%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn, tặng gói hỗ trợ lãi suất, miễn phí trả nợ trước hạn. Cụ thể như sau: 1. Chi phí phải trả cho khách hàng thanh toán trước tiến độ thanh toán chuẩn: - Khách mua ký Hợp đồng mua bán có nhu cầu thanh toán trước hạn so với tiến độ thanh toán được quy định tại Hợp Đồng Mua Bán bằng vốn tự có (chỉ áp dụng đối với giá trị căn hộ gồm VAT và không bao gồm kinh phí bảo trì) được Chủ đầu tư trả đến 08%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn. Khoản tiền này sẽ được trừ vào giá trị thanh toán đợt bàn giao căn hộ. Mức chi phí phải trả cho khách hàng thanh toán trước tiến độ thanh toán được quy định tại Hợp Đồng Mua Bán chiết khấu có thể thay đổi mà không cần báo trước. Khách hàng cá nhân chịu thuế TNCN cho khoản tiền được hưởng này. 2. Hỗ trợ lãi suất và phí trả nợ trước hạn: - Khách hàng mua Căn hộ, vay vốn ngân hàng được hỗ trợ lãi suất cho 70% giá trị căn hộ bao gồm VAT lên đến 18 tháng kể từ ngày giải ngân nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày dự kiến bàn giao. - Chủ đầu tư chi trả phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất. Sau thời gian hỗ trợ lãi suất, khách hàng tự chi trả theo quy định của ngân hàng. 3. Giá trị khuyến mại - Số căn hộ áp dụng chương trình khuyến mại: 10.007 căn - Giá trung bình mỗi căn hộ: 2.000.000.000 đồng - Chi phí phải trả cho khách hàng thanh toán trước hạn so với tiến độ thanh toán được quy định tại Hợp Đồng Mua Bán: 67.589.617.211 đồng - Chi phí Hỗ trợ lãi suất: 1.071.189.824.021 đồng - Chi phí Trả nợ trước hạn: 72.350.006.535 đồng - Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: 1.211.129.447.768 đồng

Sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thành Phố Xanh

Sản phẩm liên quan

ương trình khuyến mại
Bắt đầu: 06/03/2020
Kết thúc: 31/12/2021
Chương trình khuyến mại
Bắt đầu: 06/03/2020
Kết thúc: 31/12/2021
Chương trình khuyến mại
Bắt đầu: 07/03/2020
Kết thúc: 31/03/2021
Chương trình khuyến mại
Bắt đầu: 07/03/2020
Kết thúc: 31/03/2021
HOTLINE
38.239.572