CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH 2020

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Chuyến du lịch trị giá 30.000.000 VND

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm phân bón NPK HÀN-VIỆT, trừ 02 sản phẩm TNPV NPK 22-5-5+5S+0.2B và TNPV NPK 19-4-6+0.2B.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả khách hàng đang ký hợp đồng mua bán với Công ty TNHH Phân Bón Hàn-Việt.

Địa điểm:Huyện Nhà Bè
Thời gian:Từ ngày 02/01/2020 đến ngày 31/12/2020
Tổng giá trị giải thưởng:7.200.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Khách hàng mua từ 250 tấn NPK Hàn-Việt sẽ nhận thưởng 1 Chuyến du lịch nước ngoài trị giá 30.000.000 VND hoặc 02 chuyến du lịch trong nước trị giá 15.000.000 VND - Trường hợp Khách hàng không sắp xếp tham dự được trong thời gian tổ chức Tour du lịch thì sẽ quy đổi thành tiền mặt tương ứng 80% giá trị vé du lịch. - Chương trình không áp dụng cho 2 sản phẩm TNPV NPK 22-5-5+5S+0.2B và TNPV NPK 19-4-6+0.2B.

Nội dung chương trình:

Khách hàng mua từ 250 tấn NPK Hàn-Việt sẽ nhận thưởng 1 Chuyến du lịch nước ngoài trị giá 30.000.000 VND hoặc 02 chuyến du lịch trong nước trị giá 15.000.000 VND - Trường hợp Khách hàng không sắp xếp tham dự được trong thời gian tổ chức Tour du lịch thì sẽ quy đổi thành tiền mặt tương ứng 80% giá trị vé du lịch. - Chương trình không áp dụng cho 2 sản phẩm TNPV NPK 22-5-5+5S+0.2B và TNPV NPK 19-4-6+0.2B.

Sản phẩm của Công Ty TNHH Phân Bón Hàn-Việt

TẶNG PHÂN BÓN VÀ BAO BÌ MẪU NPK HÀN-VIỆT 2020
Bắt đầu: 07/03/2020
Kết thúc: 31/03/2021
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI NPK HÀN-VIỆT 16-16-16+TE
Bắt đầu: 14/09/2020
Kết thúc: 31/12/2020
KHUYẾN MÃI PHÂN BÓN NPK HÀN-VIỆT 20-20-15+TE
Bắt đầu: 01/10/2020
Kết thúc: 31/12/2020
TRĨU QUẢ SAI HOA - TRAO TAY MÙA VÀNG
Bắt đầu: 02/10/2020
Kết thúc: 31/12/2020
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI THỊ TRƯỜNG ĐÔNG NAM BỘ
Bắt đầu: 14/10/2020
Kết thúc: 31/12/2020
KHUYẾN MẠI DU LỊCH CHO NPK MÙA KHÔ 2020 -2021
Bắt đầu: 01/11/2020
Kết thúc: 31/03/2021

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572