CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG MÙA LỄ HỘI - MIỀN TRUNG VÀ MIỀN NAM (1000003429, 1000003432, 1000003435)

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

theo nội dung chi tiết Chương trình khuyến mại

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm của Công ty

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả điểm bán

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:48.750.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Theo nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại.

Nội dung chương trình:

- Mua 5 két/ thùng bất kỳ trên một đơn hàng có trị giá từ 295.000 VNĐ đến 975.000VNĐ sẽ được 6 chai Aquafina 500ml có trị giá 20.500VNĐ - Mua 20 két/ thùng bất kỳ trên một đơn hàng có trị giá từ 1.180.000VNĐ đến 3.900.000VNĐ tặng một vật phẩm có trị giá 160.000VNĐ - Mua 40 két/ thùng bất kỳ trên một đơn hàng có trị giá từ 2.360.000VNĐ đến 7.800.000VNĐ tặng một vật phẩm có trị giá 320.000VNĐ - Điểm bán lẻ mua tích lũy đủ 50 két/ thùng bất kỳ có giá từ 3.000.000 VNĐ đến 9.750.000VNĐ trong suốt thời gian tham gia chương trình sẽ được tặng vật phẩm có giá trị 50.000VNĐ trên mỗi 50 két/thùng - Điểm bán sỉ mua tích lũy đủ 500 két/ thùng bất kỳ có giá trị 30.000.000 VNĐ đến 97.500.000VNĐ trong suốt thời gian tham gia chương trình sẽ được tặng vật phẩm có trị giá 750.000VNĐ trên mỗi 500 két/ thùng Lưu ý: · Giá trị được ghi tại Mục 9 Thông báo này là giá trị được áp dụng tại địa bàn ghi ở mục 2. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: dự tính: 732,249,998 đồng áp dụng tại các tỉnh miền Trung và miền Nam. · Việc tham gia chương trình khuyến mại và việc đổi, nhận quà khuyến mại chỉ được thực hiện trong thời gian khuyến mại. · Giá trị nêu trên là giá công bố tại thời điểm thông báo khuyến mại. · Khách hàng có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành. · Chương trình không áp dụng cho đại lý phân phối của Công ty.

Sản phẩm của Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam

Sản phẩm liên quan

THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
DESPERADOS ĐẠI TIỆC ĐỎ (DESPERADOS RED PARTY)
Bắt đầu: 16/12/2016
Kết thúc: 22/01/2027
THẺ THÀNH VIÊN TEALIVE
Bắt đầu: 13/11/2017
Kết thúc: 13/11/2023
Chương trình CPT Registration bổ sung
Bắt đầu: 12/06/2018
Kết thúc: 15/01/2024
HOTLINE
38.239.572