Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm

Chăm sóc khách hàng ưu tiên
Bắt đầu: 01/06/2017
Kết thúc: 01/06/2027
Tưng bừng khai trương – Quà tặng trao tay
Bắt đầu: 04/01/2018
Kết thúc: 31/03/3018
Khách hàng thân thiết Sacombank Sapphire
Bắt đầu: 16/12/2019
Kết thúc: 31/12/2030
KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT EXIMBANK - EXIMBANK LOYALTY
Bắt đầu: 12/07/2021
Kết thúc: 31/12/2025
Thưởng không giới hạn cùng Thẻ tín dụng VIB
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2025
Chăm sóc khách hàng hiện hữu II
Bắt đầu: 25/02/2022
Kết thúc: 29/12/2024
Omni Rewards
Bắt đầu: 06/06/2022
Kết thúc: 06/06/2024
HOTLINE
38.239.572