Đồ uống

DESPERADOS ĐẠI TIỆC ĐỎ (DESPERADOS RED PARTY)
Bắt đầu: 16/12/2016
Kết thúc: 22/01/2027
THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 04/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
Chương trình khuyến mại Mua 6 tặng 1
Bắt đầu: 14/12/2019
Kết thúc: 14/12/2024
Chương trình Bia MOFT Tháng 02.2020
Bắt đầu: 07/02/2020
Kết thúc: 17/06/2080
CTKD Power mua 4 tặng 1
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 31/03/2921
Chương trình khuyến mãi sản phẩm Adiva Tháng 3/2022
Bắt đầu: 15/03/2022
Kết thúc: 10/04/2033
Chương trình bán hàng dành cho Circle K Mar'22_FG
Bắt đầu: 11/09/2027
Kết thúc: 15/09/2027
HOTLINE
38.239.572