Đồ uống

DESPERADOS ĐẠI TIỆC ĐỎ (DESPERADOS RED PARTY)
Bắt đầu: 16/12/2016
Kết thúc: 22/01/2027
Chương trình CPT Registration bổ sung
Bắt đầu: 12/06/2018
Kết thúc: 15/01/2024
THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 04/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
Chương trình khuyến mại Mua 6 tặng 1
Bắt đầu: 14/12/2019
Kết thúc: 14/12/2024
Chương trình Bia MOFT Tháng 02.2020
Bắt đầu: 07/02/2020
Kết thúc: 17/06/2080
CTKD Power mua 4 tặng 1
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 31/03/2921
KHUYẾN MẠI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG
Bắt đầu: 07/12/2021
Kết thúc: 31/12/2023
TRI ÂN KHÁCH HÀNG LẦN 2/2022
Bắt đầu: 20/01/2022
Kết thúc: 30/12/2023
TRI ÂN KHÁCH HÀNG LẦN 3/2022
Bắt đầu: 26/01/2022
Kết thúc: 30/12/2023
HOTLINE
38.239.572