Đồ uống

THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
DESPERADOS ĐẠI TIỆC ĐỎ (DESPERADOS RED PARTY)
Bắt đầu: 16/12/2016
Kết thúc: 22/01/2027
QUẢNG BÁ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY
Bắt đầu: 23/12/2016
Kết thúc: 31/12/2020
THẺ THÀNH VIÊN TEALIVE
Bắt đầu: 13/11/2017
Kết thúc: 13/11/2023
Ưu đãi thẻ khách hàng thân thiết
Bắt đầu: 30/03/2018
Kết thúc: 30/03/2020
PHIẾU QUÀ TẶNG VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HẤP DẪN KHÁC
Bắt đầu: 20/04/2018
Kết thúc: 20/04/2020
KM BIA THEO SET ĐẶT BIỆT
Bắt đầu: 01/06/2018
Kết thúc: 01/06/2020
Chương trình CPT Registration bổ sung
Bắt đầu: 12/06/2018
Kết thúc: 15/01/2024
Mua 5 tặng 1
Bắt đầu: 25/07/2018
Kết thúc: 31/07/2020
TÍCH LŨY ĐIỂM TẶNG NƯỚC MIỄN PHÍ
Bắt đầu: 03/08/2018
Kết thúc: 03/08/2020
HOTLINE
38.239.572