Đồ uống

THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
DESPERADOS ĐẠI TIỆC ĐỎ (DESPERADOS RED PARTY)
Bắt đầu: 16/12/2016
Kết thúc: 22/01/2027
QUẢNG BÁ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY
Bắt đầu: 23/12/2016
Kết thúc: 31/12/2020
Chương trình khuyến mại cà phê Active
Bắt đầu: 20/06/2017
Kết thúc: 20/06/2019
TẶNG CẶP CHO KHÁCH HÀNG
Bắt đầu: 01/08/2017
Kết thúc: 31/08/2019
THẺ THÀNH VIÊN TEALIVE
Bắt đầu: 13/11/2017
Kết thúc: 13/11/2023
GIẢM GIÁ 10% TỔNG HÓA ĐƠN CHO KHACH HÀNG
Bắt đầu: 09/02/2018
Kết thúc: 11/05/2019
Voucher tri ân khách hàng
Bắt đầu: 10/02/2018
Kết thúc: 31/12/2019
Tích lũy điểm thưởng L.POINT sau mỗi lần mua hàng
Bắt đầu: 05/03/2018
Kết thúc: 31/12/2019
Ưu đãi thẻ khách hàng thân thiết
Bắt đầu: 30/03/2018
Kết thúc: 30/03/2020
HOTLINE
38.239.572