Đồ uống

THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
DESPERADOS ĐẠI TIỆC ĐỎ (DESPERADOS RED PARTY)
Bắt đầu: 16/12/2016
Kết thúc: 22/01/2027
THẺ THÀNH VIÊN TEALIVE
Bắt đầu: 13/11/2017
Kết thúc: 13/11/2023
Chương trình CPT Registration bổ sung
Bắt đầu: 12/06/2018
Kết thúc: 15/01/2024
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 2018 (DỊCH VỤ + HÀNG HÓA)
Bắt đầu: 18/11/2018
Kết thúc: 18/11/2021
THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 04/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 2 NĂM 2019
Bắt đầu: 22/02/2019
Kết thúc: 22/02/2021
Giảm giá cho khách hàng thân thiết
Bắt đầu: 08/03/2019
Kết thúc: 07/03/2021
Tặng Phiếu mua hàng
Bắt đầu: 09/11/2019
Kết thúc: 09/11/2021
HOTLINE
38.239.572