ƯU ĐÃI DÀI HẠN DÀNH CHO CHỦ THẺ TÍN DỤNG VPBANK STEP UP MASTERCARD

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tiền (hoàn tiền)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Thẻ tín dụng VPBank Step Up Mastercard.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng cá nhân đáp ứng điều kiện phát hành và nhận ưu đãi thẻ tín dụng VPBank Step Up Mastercard.

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 09/10/2020 đến ngày 09/10/2021
Tổng giá trị giải thưởng:35.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Nhóm 1: KH có tổng doanh số giao dịch từ 10 triệu/kỳ sao kê trở lên: STT Danh mục hoàn tiền Tỷ lệ hoàn tiền Số tiền hoàn tối đa/ kỳ sao kê (VNĐ) 1 Giao dịch chi tiêu trực tuyến 15% 600,000 2 Giao dịch chi tiêu ăn uống 4% 200,000 3 Các giao chi tiêu còn lại 0.1% Không giới hạn Nhóm 2: KH có tổng doanh số giao dịch dưới 10 triệu/kỳ sao kê: STT Danh mục hoàn tiền Tỷ lệ hoàn tiền Số tiền hoàn tối đa/ kỳ sao kê (VNĐ) 1 Giao dịch chi tiêu trực tuyến 6% 300,000 2 Giao dịch chi tiêu ăn uống 2% 100,000 3 Các giao chi tiêu còn lại 0.1% Không giới hạn

Nội dung chương trình:

Chi tiết theo thể lệ đính kèm.

Sản phẩm của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572