Ưu đãi cho chủ thẻ Shinhan tại hệ thống K-market

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Các sản phẩm được bán tại hệ thống siêu thị K-Market.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

- Thẻ tín dụng quốc tế Ngân hàng Shinhan Visa cá nhân Hi-point hạng Chuẩn, Vàng, Bạch Kim - Thẻ tín dụng quốc tế Ngân hàng Shinhan Visa cá nhân Cash-back hạng Chuẩn, Vàng, và Bạch Kim - Thẻ tín dụng quốc tế Ngân hàng Shinhan Visa cá nhân Travel Platinum - Thẻ tín dụng quốc tế Ngân hàng Shinhan Visa cá nhân PWM Platinum - Thẻ tín dụng quốc tế Ngân hàng Shinhan Visa cá nhân hạng Chuẩn, Vàng, E-card, và Bạch Kim - Thẻ tín dụng quốc tế Ngân hàng Shinhan Visa Lotte Mart. - Thẻ tín dụng quốc tế Ngân hàng Shinhan Visa Signature

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ của các sản phẩm thẻ đề cập tại mục 5 (nêu trên).

Địa điểm:Quận 1, Quận 2, Quận 4, Quận 7, Quận Bình Thạnh, Huyện Nhà Bè
Thời gian:Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:1.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

- Hoàn tiền 3% trên tổng hóa đơn cho chủ thẻ Shinhan

Nội dung chương trình:

- Hoàn tiền 3% trên tổng hóa đơn cho chủ thẻ Shinhan như quy định tại điều 5 (nêu trên) tại hệ thống siêu thị K-Market. - Khách hàng sẽ được hoàn tiền ngay khi thực hiện thanh toán qua thẻ Shinhan. - Chương trình không áp dụng khi thanh toán bằng tiền mặt, không áp dụng cộng dồn với các ưu đãi và khuyến mại khác.

Sản phẩm của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572