Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên Quý 4 cho các Nhà Phân phối

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tặng tiền (trừ trên hóa đơn)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Xi măng Vicem Hà Tiên

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Nhà phân phối chính/Nhà phân phối/Khách hàng (gọi tắt là Nhà phân phối)

Địa điểm:Quận 9, Huyện Nhà Bè
Thời gian:Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/12/2019
Tổng giá trị giải thưởng:6.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

1. Nhà phân phối khi tiêu thụ từ 19.000 đến 21.000 tấn sẽ được hỗ trợ 10.000 đồng/tấn tính từ tấn thứ nhất; 2. Nhà phân phối khi tiêu thụ trên 21.000 tấn được hỗ trợ 20.000 đồng/tấn tính từ tấn thứ nhất

Nội dung chương trình:

1. Nhà phân phối khi tiêu thụ từ 19.000 đến 21.000 tấn sẽ được hỗ trợ 10.000 đồng/tấn tính từ tấn thứ nhất; 2. Nhà phân phối khi tiêu thụ trên 21.000 tấn sẽ được hỗ trợ 20.000 đồng/tấn tính từ tấn thứ nhất.

Sản phẩm của CN Công ty CP xi măng Hà Tiên 1- Xí nghiệp TT&DV Xi măng Hà Tiên 1

Sản phẩm liên quan

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
THÀNH CÔNG CÙNG SONBOSS - TTBON18011
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2020
TẶNG XE Ô TÔ 2019 - 2020 - KV TÂY NGUYÊN - TTSHN19006
Bắt đầu: 01/03/2019
Kết thúc: 31/12/2020
BỨT PHÁ CÙNG SONBOSS CHƯƠNG TRÌNH 2 NĂM - TTBON19030
Bắt đầu: 25/04/2019
Kết thúc: 31/12/2020
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS P4 - TTBON19028
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 31/12/2020
TẶNG XE BÁN TẢI FORD RANGER- TTBON19027
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 31/12/2020
HOTLINE
38.239.572