Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên cho Nhà phân phối tiêu thụ Vicem Hà Tiên

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tặng tiền

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

xi măng Vicem Hà Tiên

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Nhà phân phối

Địa điểm:Quận 9, Huyện Nhà Bè
Thời gian:Từ ngày 01/07/2020 đến ngày 31/07/2020
Tổng giá trị giải thưởng:9.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

1. Nhà phân phối khi mua xi măng Vicem Hà Tiên được khuyến mại 1 trong 3 mức tùy thuộc vào sản lượng mua, như sau: + Mức 1: Mua xi măng Vicem Hà Tiên đạt từ 3.000 tấn - 8.500 tấn sẽ được tặng 40.000 đồng/tấn tính từ tấn thứ 3.000 đến tấn 8.500 + Mức 2: Mua xi măng Vicem Hà Tiên từ 8.500 tấn tấn đến 11.000 sẽ được tặng 60.000 đồng/tấn tính từ tính từ tấn thứ 8.500 đến tấn 11.000 + Mức 3: Mua xi măng Vicem Hà Tiên trên 11.000 tấn sẽ được tặng 80.000 đồng/tấn tính từ tấn thứ 11.000 trở lên. 2. Nhà phân phối khi mua xi măng và nhận hàng bằng xe tải có trọng tải trên 25 tấn sẽ được khuyến mại thêm 20.000 đồng/tấn 3. Nhà phân phối khi mua xi măng Vicem Hà Tiên xây tô sẽ được khuyến mại thêm 30.000 đồng/tấn 4. Nhà phân phối khi mua xi măng Vicem Hà Tiên Nền Móng sẽ được khuyến mại thêm 50.000 đồng/tấn

Nội dung chương trình:

1. Nhà phân phối khi mua xi măng Vicem Hà Tiên được khuyến mại 1 trong 3 mức tùy thuộc vào sản lượng mua, như sau: + Mức 1: Mua xi măng Vicem Hà Tiên đạt từ 3.000 tấn - 8.500 tấn sẽ được tặng 40.000 đồng/tấn tính từ tấn thứ 3.000 đến tấn 8.500 + Mức 2: Mua xi măng Vicem Hà Tiên từ 8.500 tấn tấn đến 11.000 sẽ được tặng 60.000 đồng/tấn tính từ tính từ tấn thứ 8.500 đến tấn 11.000 + Mức 3: Mua xi măng Vicem Hà Tiên trên 11.000 tấn sẽ được tặng 80.000 đồng/tấn tính từ tấn thứ 11.000 trở lên. 2. Nhà phân phối khi mua xi măng và nhận hàng bằng xe tải có trọng tải trên 25 tấn sẽ được khuyến mại thêm 20.000 đồng/tấn 3. Nhà phân phối khi mua xi măng Vicem Hà Tiên xây tô sẽ được khuyến mại thêm 30.000 đồng/tấn 4. Nhà phân phối khi mua xi măng Vicem Hà Tiên Nền Móng sẽ được khuyến mại thêm 50.000 đồng/tấn

Sản phẩm của CN Công ty CP xi măng Hà Tiên 1- Xí nghiệp TT&DV Xi măng Hà Tiên 1

Sản phẩm liên quan

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
THÀNH CÔNG CÙNG SONBOSS - TTBON18011
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2020
TẶNG XE Ô TÔ 2019 - 2020 - KV TÂY NGUYÊN - TTSHN19006
Bắt đầu: 01/03/2019
Kết thúc: 31/12/2020
BỨT PHÁ CÙNG SONBOSS CHƯƠNG TRÌNH 2 NĂM - TTBON19030
Bắt đầu: 25/04/2019
Kết thúc: 31/12/2020
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS P4 - TTBON19028
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 31/12/2020
TẶNG XE BÁN TẢI FORD RANGER- TTBON19027
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 31/12/2020
HOTLINE
38.239.572