Tích lũy quý 3/2020 cho Nhà phân phối tiêu thụ Vicem Hà Tiên

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tặng tiền

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

xi măng Vicem Hà Tiên

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Nhà phân phối

Địa điểm:Quận 9, Huyện Nhà Bè
Thời gian:Từ ngày 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020
Tổng giá trị giải thưởng:4.900.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

1. Nhà phân phối khi mua từ 12.000 đến 19.000 tấn sẽ được hỗ trợ 10.000 đồng/tấn tính từ tấn thứ nhất; 2. Nhà phân phối khi mua trên 19.000 tấn đến 22.000 tấn được hỗ trợ 20.000 đồng/tấn tính từ tấn thứ nhất 3. Nhà phân phối khi mua trên 22.000 tấn được hỗ trợ 30.000 đồng/tấn tính từ tấn thứ nhất

Nội dung chương trình:

1. Nhà phân phối khi mua từ 12.000 đến 19.000 tấn sẽ được hỗ trợ 10.000 đồng/tấn tính từ tấn thứ nhất; 2. Nhà phân phối khi mua trên 19.000 tấn đến 22.000 tấn được hỗ trợ 20.000 đồng/tấn tính từ tấn thứ nhất 3. Nhà phân phối khi mua trên 22.000 tấn được hỗ trợ 30.000 đồng/tấn tính từ tấn thứ nhất 4. Giá hóa đơn của SP khuyến mại xi măng Vicem Hà Tiên bao 50kg: + Giá XM Xây tô xuất tại Phú Hữu: 1.410.000 đồng/tấn. + Giá XM PCB40 Premium, Nền Móng xuất tại Phú Hữu (thủy): 1.630.000 đồng/tấn. + Giá XM PCB40 Premium, Nền Móng xuất tại Phú Hữu (bộ): 1.650.000 đồng/tấn. + Giá XM PCB40 xuất tại Phú Hữu (bộ): 1.650.000 đồng/tấn. + Giá XM PCB40 xuất tại Cảng Hiệp Phước (bộ): 1.620.000 đồng/tấn. + Giá XM PCB40 xuất tại Phú Hữu, Cảng Hiệp Phước (thủy): 1.630.000 đồng/tấn. + Giá XM Đa dụng xuất tại Phú Hữu (bộ): 1.640.000 đồng/tấn. + Giá XM Đa dụng xuất tại Cảng Hiệp Phước (bộ): 1.610.000 đồng/tấn. + Giá XM Đa dụng xuất tại Phú Hữu, Cảng Hiệp Phước (thủy): 1.620.000 đồng/tấn

Sản phẩm của CN Công ty CP xi măng Hà Tiên 1- Xí nghiệp TT&DV Xi măng Hà Tiên 1

Sản phẩm liên quan

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
THÀNH CÔNG CÙNG SONBOSS - TTBON18011
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2020
TẶNG XE Ô TÔ 2019 - 2020 - KV TÂY NGUYÊN - TTSHN19006
Bắt đầu: 01/03/2019
Kết thúc: 31/12/2020
BỨT PHÁ CÙNG SONBOSS CHƯƠNG TRÌNH 2 NĂM - TTBON19030
Bắt đầu: 25/04/2019
Kết thúc: 31/12/2020
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS P4 - TTBON19028
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 31/12/2020
TẶNG XE BÁN TẢI FORD RANGER- TTBON19027
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 31/12/2020
HOTLINE
38.239.572