Thêm 1 gói vay, nhân 3 ưu đãi

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Suất mua hàng/ dịch vụ từ 3 đối tác của VPB FC gồm Công ty TNHH Speak Up Việt Nam, Công ty cổ phần công nghệ Fitin, Công ty cổ phần bảo hiểm OPES.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Dịch vụ cho vay cá nhân tiêu dùng – sản phẩm bán chéo (*) do VPB FC cung cấp (*) Sản phẩm bán chéo là sản phẩm dành riêng cho khách hàng cũ đã kết thúc khoản vay với VPB FC trước đây và được đánh giá tốt dựa vào các điều kiện lịch sử tín dụng và phân loại khách hàng của VPB FC

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (hình thức giảm giá)
Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
Đối tượng được khuyến mại:

1.000 khách hàng đầu tiên được giải ngân thành công cho sản phẩm vay cá nhân tiêu dùng – sản phẩm bán chéo qua kênh bán hàng điện thoại của VPB FC.

Địa điểm:Quận 4
Thời gian:Từ ngày 06/08/2020 đến ngày 21/08/2020
Tổng giá trị giải thưởng:4.874.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

.- Loại 01: Suất mua đồ nội thất tại Công ty cổ phần Công nghệ Fitin, bao gồm: • 50 suất, trị giá 100.000 VNĐ/suất, tổng giá trị là 5.000.000 VNĐ • 50 suất, trị giá 200.000 VNĐ/suất, tổng giá trị là 10.000.000 VNĐ • 50 suất, trị giá 500.000 VNĐ/suất, tổng giá trị là 25.000.000 VNĐ . - Loại 02: Suất giảm giá từ 10% - 50% khi mua khóa học tiếng Anh của Công ty TNHH Speak Up Việt Nam: 1.000 suất, trị giá 4.500.000 VNĐ/suất, tổng giá trị là 4.500.000.000 VNĐ (Giá trị được lấy dựa theo mức giảm giá cao nhất của suất mua hàng/ dịch vụ) . - Loại 03: Suất giảm giá 30% khi mua Bảo hiểm tai nạn đa năng của Công ty cổ phần bảo hiểm Opes: 2.000 suất, trị giá 167.000 VNĐ/suất, tổng giá trị là 334.000.000 VNĐ

Nội dung chương trình:

.- Bước 1: Khách hàng đăng ký vay sản phẩm vay cá nhân tiêu dùng – sản phẩm bán chéo thông qua kênh bán hàng điện thoại . - Bước 2: 1.000 khách hàng đầu tiên giải ngân thành công trong thời gian diễn ra chương trình được xem là thỏa điều kiện để nhận được các suất mua hàng/ dịch vụ khuyến mại. Trong đó: • 50 khách hàng đầu tiên sẽ nhận được Combo 03 loại bao gồm loại 01, loại 02 và loại 03 • 950 khách hàng còn lại sẽ nhận được Combo 02 loại bao gồm loại 02 và 03 . - Bước 3: VPB FC sẽ gửi tin nhắn chúc mừng kèm đường dẫn đến trang web để nhận suất mua hàng/ dịch vụ đến số điện thoại khách hàng đăng ký với VPB FC trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng được giải ngân thành công (Danh sách các trang web để sử dụng suất mua hàng/ dịch vụ của các đối tác bao gồm: https://landing.fitin.vn/fecredit, https://doanhnghiep.speak-up.edu.vn/fec-suv, https://fecpa.opes.com.vn) . - Bước 4: Để nhận suất mua hàng/ dịch vụ, khách hàng truy cập vào trang web được gửi kèm trong tin nhắn, sau đó đăng nhập thông tin để mua hàng/ dịch vụ. Các thông tin cần cung cấp bao gồm: họ và tên, số điện thoại, số chứng minh nhân dân của khách hàng . - Nội dung, giá trị và thời hạn sử dụng các suất mua hàng/ dịch vụ như sau: • Loại 01: bao gồm 03 suất mua đồ nội thất tại Công ty Cổ phần Công nghệ Fitin với trị giá như sau: o 01 suất trị giá 100.000 VNĐ cho đơn hàng dưới 1.000.000 VNĐ o 01 suất trị giá 200.000 VNĐ cho đơn hàng từ 1.000.000 VNĐ đến dưới 2.000.000 VNĐ o 01 suất trị giá 500.000 VNĐ cho đơn hàng từ 2.000.000 VNĐ trở lên o Thời hạn sử dụng đến hết ngày 15/10/2020 • Loại 02: bao gồm 01 suất giảm giá 10% - 50% để mua khóa học tiếng Anh của Công ty TNHH Speak Up Việt Nam (Tương ứng với mức giảm từ 1.620.000 VNĐ đến 4.500.000 VNĐ tùy thuộc vào khóa học mà khách hàng lựa chọn), bao gồm: o Các khóa học tại chi nhánh TP. HCM và Hà Nội của Công ty TNHH Speak Up Việt Nam: Giảm 10% học phí cho khóa học Essential 3 tháng - học phí 16.200.000 VNĐ, khóa học Essential kèm UOL Access 3 tháng – học phí 18.900.000 VNĐ. o Các khóa học online: Giảm 20% cho khóa học UOL Essential 3 tháng - học phí 9.000.000 VNĐ, khóa học UOL Essential 7 tháng - học phí 18.000.000 VNĐ. Giảm 25% cho khóa học UOL Essential 7 tháng - học phí 18.000.000 VNĐ. Giảm 50% cho khóa học UOL Essential (Off-peak) 3 tháng - học phí 9.000.000 VNĐ o Thời hạn sử dụng đến hết ngày 31/07/2021 • Loại 03: bao gồm 02 suất giảm giá 30% để mua Bảo hiểm tai nạn đa năng của Công ty Cổ phần Bảo hiểm OPES (Tương ứng với mức giảm từ 47.000 VNĐ đến 167.000 VNĐ). Thời hạn sử dụng đến hết ngày 15/10/2020. - Suất mua hàng/ dịch vụ không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác.

Sản phẩm của Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Everyday Reward Plus - Chương trình khách hàng thân thiết
Bắt đầu: 22/06/2017
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình hoàn phí thường niên
Bắt đầu: 20/10/2017
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình Khách Hàng Thân Thiết
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 22/12/2022
THÚC ĐẨY BÁN HÀNG 2020
Bắt đầu: 20/08/2020
Kết thúc: 17/12/2020

Sản phẩm liên quan

Tri ân khách hàng nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017
Bắt đầu: 19/12/2016
Kết thúc: 29/06/2022
Chăm sóc khách hàng ưu tiên
Bắt đầu: 01/06/2017
Kết thúc: 01/06/2027
Chương trình điểm thưởng Shinhan
Bắt đầu: 06/06/2017
Kết thúc: 31/12/2020
Everyday Reward Plus - Chương trình khách hàng thân thiết
Bắt đầu: 22/06/2017
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình hoàn phí thường niên
Bắt đầu: 20/10/2017
Kết thúc: 31/12/2022
HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI NƯỚC NGA
Bắt đầu: 14/12/2017
Kết thúc: 15/11/2022
HOTLINE
38.239.572